Geodezyjne usługi sieciowe

Geodezyjne usługi sieciowe

Dodano: 12.02.2021
narzędzia geodezyjne fot. Pixabay

 

Internetowy sklep geodezyjny

Szanowni Państwo, z końcem listopada br. w wersji testowej, a od nowego roku w wersji produkcyjnej nastąpią poniżej wyszczególnione zmiany w sposobie funkcjonowania Internetowego sklepu geodezyjnego:

- za pośrednictwem internetu Sklep będzie dostępny jedynie po wcześniejszej identyfikacji za pośrednictwem Profilu Zaufanego lub bankowości prywatnej (Wejście nr 1 zostanie zlikwidowane),

- powstanie możliwość przesłania do organu pełnomocnictwa w wersji elektronicznej lub innych istotnych dla zamówienia dokumentów/plików,

-   zaistnieje możliwość wyboru z rozwijalnego menu funkcjonujących w przepisach prawa podstaw do dostępu do danych podmiotowych w przypadku konieczności uzasadnienia interesu prawnego,

- mapa, na której określa się przedmiot zamówienia, zostanie uzupełniona o warstwy Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu

 

W Internetowym sklepie geodezyjnym  dokumenty oraz dane  Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego udostępnia się wszystkim zainteresowanym osobom fizycznym i przedsiębiorcom oraz prezentuje się dane oraz usługi nieodpłatne.

Poprzez Sklep zakupić można np.: wypisy, mapę zasadniczą/ewidencyjną, zbiory danych.

W przypadku zamawiania danych podmiotowych (w tym danych osobowych) osoby niebędące właścicielami nieruchomości muszą wykazać tzw. interes prawny, wskazując konkretny przepis ustawy, który pozwala na pozyskanie takich danych lub dostarczyć pełnomocnictwo wystawione przez właściciela nieruchomości. W celu pozyskania danych podmiotowych należy zalogować się Wejściem nr 2 przy użyciu Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej.

W celu podniesienia komfortu korzystania ze Sklepu przez osoby słabowidzące wprowadzono możliwość wnioskowania o udostępnienie  informacji w innej alternatywnej formie, np. w postaci opisu mapy.

UWAGA!

Usługa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę internetową Internet Explorer.

Informacji dla użytkowników Internetowego sklepu geodezyjnego udziela się pod nr telefonu 32/239 12 82 lub 32/239-11-48.