Aktualności | Analiza systemu transportowego

Analiza systemu transportowego

Opublikowane: 29.11.2010 / Sekcja: Miasto 

Przedstawiamy analizę stanu aktualnego systemu transportowego Gliwic, przygotowaną na zlecenie rektora w ramach badań własnych Katedry Transportu Szynowego i Katedry Dróg i Mostów Politechniki Śląskiej .

Autorami diagnozy, która stanowi wstęp do opracowania "Model zintegrowanego systemu transportowego Gliwic do 2030 r." są: prof. Kazimierz Kłosek, prof. Marek Sitarz, dr inż. Tomasz Kuminek, dr inż. Adam Mańka, dr inż. Tomasz Wojdyła oraz mgr inż. Krzysztof Aniołek.

  Analiza stanu aktualnego systemu transportowego Gliwic

Opracowanie zostało zlecone przez rektora Politechniki Śląskiej w ramach prac własnych uczelni.  Publikujemy pełny tekst opracowania za zgodą rektora.

Poniżej przedstawiamy pełną korespondencję w tej sprawie.

Pismo prezydenta Miasta Gliwice z 24 kwietnia 2009 r.

Pismo rektora Politechniki Śląskiej z 11 maja 2009 r.

Pismo prezydenta Miasta Gliwice z 14 maja 2009 r.

Pismo prezydenta Miasta Gliwice z 29 września 2009 r. wraz z opinią do opracowania