SPRZEDAŻ - przetargi na sprzedaż lokali - 6.05.2024 r.: ul. BŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA 66/I, ul. ZABRSKA 5/5, ul. CHORZOWSKA 40/12, ul. ZIĘBIA (garaż), ul. BEDNARSKA 2B/7...

Opublikowane: 28.03.2024

 

ZGM_logo

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza
6 maja 2024 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)* odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:


o godz. 9.00 rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr I usytuowanego w budynku przy ul. BŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA 66

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 47,21 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 5,54 m2
 • SKŁAD LOKALU: 4 pomieszczenia i WC
 • KONDYGNACJA: parter
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 88/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 348 o powierzchni 333 m², obręb Kolej, KW GL1G/00082508/6
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • UWAGA: w piwnicy przynależnej do lokalu znajduje się główne przyłącze wody wraz z zaworami. Przyszły właściciel będzie zobowiązany do udostępnienia piwnicy celem dokonywania odczytów, przeglądów, napraw i konserwacji przedmiotowej instalacji
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W przetargach ogłoszonych na 22 stycznia 2024 r., 18 marca 2024 r. nie wyłoniono nabywcy.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 22 kwietnia 2024 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 18 kwietnia 2024 r. z ROM 2 oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 128 800,00 zł
Wadium: 6500,00 zł
Minimalne postąpienie: 1290,00 zł


o godz. 9.30 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. ZABRSKIEJ 5

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 36,13 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: brak
 • SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, z dostępem do WC (stanowiącego część wspólną nieruchomości) znajdującego się na klatce schodowej
 • KONDYGNACJA: III piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu, zgodnie z opinią zarządcy nieruchomości w pomieszczeniu kuchni konieczny jest remont stropu, wspólnota mieszkaniowa będzie przeciwna partycypacji w kosztach remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 635/10 000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 342/3, 342/4, 356/2 o łącznej powierzchni 366 m², obręb Centrum, KW GL1G/00033205/4
 • OBCIĄŻENIA: roszczenie o zawarcie umowy zmiany odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 3, objętego księgą wieczystą nr GL1G/00134504/8, po zakończeniu przebudowy części wspólnej nieruchomości w postaci części powierzchni strychowej (pomieszczenie 3/1) liczącej według wstępnych pomiarów około 78,28 m2, przez wyłączenie tej części z nieruchomości wspólnej i przyłączenie przebudowanej części do lokalu mieszkalnego nr 3, względnie ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego wyodrębnianego z części wspólnej nieruchomości, jaki powstanie po zakończeniu powyższej przebudowy i sprzedaż takiego lokalu w stanie wolnym od obciążeń wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej – w terminie do 31 grudnia 2026 r.
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA
 • W przetargu ogłoszonym na 18 marca 2024 r. nie wyłoniono nabywcy.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 22 kwietnia 2024 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 18 kwietnia 2024 r. z ROM 2 oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 133 800,00 zł
Wadium: 6700,00 zł
Minimalne postąpienie: 1340,00 zł


o godz. 10.00 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 12 usytuowanego w budynku przy ul. CHORZOWSKIEJ 40

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 49,00 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 2 pomieszczenia
 • KONDYGNACJA: IV piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 22/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Chorzowska 38, 40; działki nr 127 o powierzchni 883 m², obręb Kolej, KW GL1G/00055800/5
 • OBCIĄŻENIA: nieograniczona w czasie służebność przejścia i przejazdu po działce nr 127 objętej niniejszą księgą wieczystą, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych działki nr 117, działki nr 125, działki nr 126.
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W przetargu ogłoszonym na 11 marca 2024 r. nie wyłoniono nabywcy.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 23 kwietnia 2024 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 19 kwietnia 2024 r. z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 157 700,00 zł
Wadium: 7900,00 zł
Minimalne postąpienie: 1580,00 zł


o godz. 10.30 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż garażu (nr ewidencyjny ID 1090) usytuowanego przy ul. ZIĘBIEJ

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 13,62 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 1 pomieszczenie
 • KONDYGNACJA: parter
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 61/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 375 o powierzchni 489 m², obręb Sikornik, KW GL1G/00021621/9
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W przetargu ogłoszonym na 11 marca 2024 r. nie wyłoniono nabywcy.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 23 kwietnia 2024 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 19 kwietnia 2024 r. z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 28 200,00 zł
Wadium: 5600,00 zł
Minimalne postąpienie: 290,00 zł


o godz. 11.00 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. BEDNARSKIEJ 2B

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 33,73 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, z dostępem do WC (stanowiącego część wspólną nieruchomości) znajdującego się na parterze budynku
 • KONDYGNACJA: II piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: budynek i lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 37/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Bednarska 2, 2A, 2B; działka nr 882 o powierzchni 581 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00031726/8
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W przetargu ogłoszonym na 11 marca 2024 r. nie wyłoniono nabywcy.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 24 kwietnia 2024 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 22 kwietnia 2024 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 109 700,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
Minimalne postąpienie: 1100,00 zł


o godz. 11.30 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. BEDNARSKIEJ 2B

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 33,73 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, z dostępem do WC (stanowiącego część wspólną nieruchomości) znajdującego się na parterze budynku
 • KONDYGNACJA: I piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: budynek i lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 37/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Bednarska 2, 2A, 2B; działka nr 882 o powierzchni 581 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00031726/8
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W przetargu ogłoszonym na 11 marca 2024 r. nie wyłoniono nabywcy.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 24 kwietnia 2024 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 22 kwietnia 2024 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 112 600,00 zł
Wadium: 5700,00 zł
Minimalne postąpienie: 1130,00 zł


o godz. 12.00 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr IV (numer ewidencyjny ID 2153) usytuowanego w budynku przy ul. KŁODNICKIEJ 12

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem działki w użytkowanie wieczyste do 22 grudnia 2099 r.
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 164,48 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 1 pomieszczenie na parterze, 4 pomieszczenia strychowe na poddaszu
 • KONDYGNACJA: parter, poddasze
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 33/100
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 1189/2 o powierzchni 791 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00046741/7
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU, USTALONEJ W OPARCIU O WYLICYTOWANĄ WARTOŚĆ UDZIAŁU: 3%
 • WARUNKI ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT: art. 71-78 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W przetargu ogłoszonym na 4 marca 2024 r. nie wyłoniono nabywcy.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 25 kwietnia 2024 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 23 kwietnia 2024 r. z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 278 700,00 zł
w tym cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu netto + 23% VAT: 21 882,25 zł + 5032,92 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 26.915,17 zł

Wadium: 14 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 2790,00 zł


o godz. 12.30 rozpocznie się IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr I usytuowanego w budynku przy ul. SKOWROŃSKIEGO 18

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 63,07 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 4 pomieszczenia, WC, korytarz
 • KONDYGNACJA: parter
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 58/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 371 o powierzchni 628 m², obręb Podlesie, KW GL1G/00010216/7
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA
 • W przetargach ogłoszonych na 4 grudnia 2023 r., 12 lutego 2024 r., 25 marca 2024 r. nie wyłoniono nabywcy.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 23 kwietnia 2024 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 19 kwietnia 2024 r. z ROM 6, ul. Chorzowskiej 16, telefon: 32/231-02-71.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 174 900,00 zł
Wadium: 8800,00 zł
Minimalne postąpienie: 1750,00 zł


o godz. 13.00 rozpocznie się V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr I usytuowanego w budynku przy al. KORFANTEGO 17

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 41,14 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 2 pomieszczenia, korytarz
 • KONDYGNACJA: parter
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 20/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 519 o powierzchni 1348 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00021474/3
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W przetargach ogłoszonych na 16 października 2023 r., 27 listopada 2023 r., 22 stycznia 2024 r., 25 marca 2024 r. nie wyłoniono nabywcy.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 26 kwietnia 2024 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 24 kwietnia 2024 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 108 500,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
Minimalne postąpienie: 1090,00 zł


o godz. 13.30 rozpocznie się IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr III usytuowanego w budynku przy ul. ZWYCIĘSTWA 3

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste do 24 lipca 2108 r.
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 36,32 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 2 pomieszczenia
 • KONDYGNACJA: II piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 53/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 683 o powierzchni 202 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00002178/9
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU, USTALONEJ W OPARCIU O WYLICYTOWANĄ WARTOŚĆ UDZIAŁU: 3%
 • WARUNKI ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT: art. 71-78 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W przetargach wyznaczonych na 9 października 2023 r., 20 listopada 2023 r., 25 marca 2024 r. nie wyłoniono nabywcy
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 24 kwietnia 2024 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 22 kwietnia 2024 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 76 600,00 zł
w tym cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu netto + 23% VAT: 972,50 zł + 223,68 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 1196,18 zł

Wadium: 3900,00 zł
Minimalne postąpienie: 770,00 zł


o godz. 14.00 rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr V usytuowanego w budynku przy ul. ZWYCIĘSTWA 3

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste do 24 lipca 2108 r.
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 135,36 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: korytarz, 2 pomieszczenia sanitarne z WC, 4 pomieszczenia
 • KONDYGNACJA: IV piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 197/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 683 o powierzchni 202 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00002178/9
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU, USTALONEJ W OPARCIU O WYLICYTOWANĄ WARTOŚĆ UDZIAŁU: 3%
 • WARUNKI ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT: art. 71-78 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344)
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W przetargach ogłoszonych na 20 listopada 2023 r., 25 marca 2024 r. nie wyłoniono nabywcy.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 24 kwietnia 2024 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 22 kwietnia 2024 r. z ROM 1, ul. Kłodnickiej 5, telefon: 32/339-29-97.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 247 400,00 zł
w tym cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu netto + 23% VAT: 3614,75 zł + 831,39 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 4446,14 zł

Wadium: 12 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 2480,00 zł


o godz. 14.30 rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr I usytuowanego w budynku przy ul. PIASTOWSKIEJ 4

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 52,43 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 2 pomieszczenia, WC
 • KONDYGNACJA: parter
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 12/100
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 967 o powierzchni 403 m², obręb Trynek, KW GL1G/00046455/5
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W przetargach ogłoszonych na 20 listopada 2023 r., 25 marca 2024 r. nie wyłoniono nabywcy.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 23 kwietnia 2024 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 19 kwietnia 2024 r. z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 166 700,00 zł
Wadium: 8400,00 zł
Minimalne postąpienie: 1670,00 zł


 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  1. wniesienie do 29 kwietnia 2024 r. wadium na konto ZGM, MILLENNIUM BANK, 70 1160 2202 0000 0005 0719 0331 (decyduje data wpływu wadium na konto ZGM). Tytuł wpłaty: ,,Przetarg – adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana” (sposób określenia oferenta w tytule przelewu wadium jest wiążący),
  2. okazanie na przetargu dowodu osobistego/paszportu przez uczestnika/uczestników przetargu,
  3. przedłożenie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub z notarialnie poświadczonym podpisem,
  4. w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  5. przedłożenie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS),
  6. stawienie się przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności (spóźnienie się na przetarg spowoduje wykluczenie z licytacji),
  7. ponadto prosimy o przekazanie pobranego ze strony www.zgm-gliwice.pl wypełnionego formularza elektronicznego znajdującego się w zakładce SPRZEDAŻ/ PRZETARGI/FORMULARZE-PRZETARG) wraz z kopią dowodu wpłaty wadium lub danych znajdujących się w formularzu e-mailem na adres: przetargi@zgm.gliwice.eu lub złożenie w wersji papierowej do Biura Podawczego.
 2. Osoby, które nie spełniają warunków punktu 1 a-f nie zostaną dopuszczone do udziału w licytacji.
 3. Wpłacone wadium podlega:
 • zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
 1. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
 • zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty przetargu (warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego),
 • poniesienia ewentualnych kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości lokalowej oraz ustanowienia lub ujawnienia służebności.
 1. Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.
 2. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (pl. Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w zarządzeniu organizacyjnym Prezydenta Miasta Gliwice nr 84/19 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w szczególności w celu prowadzenia postępowania przetargowego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ustawy o własności lokali, oraz stosownych uchwał RM Gliwice. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są również w celu:
 • sprawniejszej komunikacji z klientami ZGM – podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji) jest dobrowolne i podanie tych danych traktowane jest jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji,
 • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwiania spraw, co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 3) lit e) ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) ich lub ograniczenia ich przetwarzania, a także usunięcia (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można cofnąć zgodę, a wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
  Przysługujące uprawnienia można realizować poprzez złożenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pisma w formie tradycyjnej opatrzonego podpisem lub wysłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji gdy przepisy szczególne wprowadzać będą dodatkowe wymogi związane z realizacją wyżej wymienionych uprawnień – zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

]]>