Nauka hybrydowa dla uczniów gliwickich szkół ponadpodstawowych

Dodano: 17.10.2020 / Sekcja:
Zmiany od 19 pazdziernika 2020 men.gov.pl

Od poniedziałku, 19 października br. wszyscy uczniowie gliwickich szkół ponadpodstawowych, przejdą na system mieszany (hybrydowy), w trybie ok. 50 proc./50 proc. Zgodnie z zapisem opublikowanego Rozporządzenia, co najmniej połowa uczniów z danej szkoły bedzie miała zajęcia stacjonarnie w szkole, a pozostali zdalnie. To dyrektor szkoły - na mocy Rozporządzenia MEN - będzie władny określić i wdrożyć odpowiednie procedury wprowadzające. On też poinformuje całą społeczność szkolną, o przyjętym systemie kształcenia hybrydowego w danej szkole.

Nauczanie stacjonarne pozostaje w Młodzieżowm Ośrodku Socjoterapii, Szkole Specjalnej w ZSSp. W szkołach tych młodzież ma zapewnioną naukę, wychowanie, a także prowadzone są  zajęcia o charakterze specjalistycznym, terapeutycznym, rewalidacyjnym.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor zorganizuje nauczanie stacjonarne lub quasi-zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

W przypadku szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, zajęcia praktyczne w strefie żółtej (a w takiej póki co jest nasze miasto), będą prowadzone co do zasady stacjonarnie, w tym u pracodawców. Jeżeli z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji części zajęć zdalnie, wówczas szkoła lub placówka będzie mogła te zajęcia prowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Praktyki zawodowe będą odbywać się stacjonarnie – o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów.
Ograniczeniem nie będą także objęci młodociani pracownicy będący uczniami branżowej szkoły I stopnia, w zakresie zajęć praktycznych u pracodawców. Będą oni realizować zajęcia praktyczne, o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające ich zdrowiu.
Ograniczeniem nie będzie póki co objęty internat, w którym przebywają uczniowie (w tym z zagranicy).
Nauczyciele zweryfikują realizowane programy nauczania tak, aby dostosować je do wybranej metody kształcenia na odległość.
Nauczanie mieszane (hybrydowe) będzie obowiązywało do czasu, w którym Gliwice będa pozostawać w strefie żółtej.

Gliwickie przedszkola i szkoły podstawowe będą funkcjonowały tak jak dotychczas, chyba że w danej szkole czy przedszkolu, decyzją sanepidu, forma nauki zostanie czasowo zmieniona. ​​​​​Informacja taka zostanie przekazana do rodziców albo bezpośrednio przez Sanepid, albo przez dyrektora upoważnionego do tego decyzją dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking