Zygmunt Frankiewicz szefem Związku Miast Polskich

Uaktualniono: 06.03.2015 / Sekcja: / pdf

Na prezesa Związku Miast Polskich jednogłośnie wybrano prezydenta Gliwic, Zygmunta Frankiewicza. Objęcie tej funkcji to ogromne wyróżnienie, bo organizacja skupia ponad 300 miast w całym kraju i reprezentuje je wobec rządu.

Bardzo dziękuję za okazane zaufanie. Mam świadomość, że podjąłem się trudnej i odpowiedzialnej pracy. Tym bardziej, że prezes Ryszard Grobelny bardzo wysoko ustawił poprzeczkę – mówił po ogłoszeniu wyników Zygmunt Frankiewicz. Prezydent Gliwic, który objął funkcję po byłym prezydencie Poznania poinformował, że będzie kontynuować priorytetowe zadania poprzedniego zarządu, bo w kraju wiele problemów samorządowych nadal nie udało się rozwiązać. To sprawy finansów czy niezależności w wykonywaniu zadań. – Aby bronić możliwości sprawnego funkcjonowania samorządu trzeba jeszcze wiele zrobić. W wielu kwestiach panuje chaos legislacyjny i myślę, że to jest jeden z głównych problemów, z którym się stykamy – podkreślał. Nowy szef związku zadeklarował wolę szerokiego współdziałania ze wszystkimi członkami ZMP. – Zrobię wszystko, żeby dobrze wykonywać swoje obowiązki, ale efekty działań związku będą zależeć od naszej współpracy. Każdy jest w czymś dobry i z tego potencjału warto korzystać – zachęcał.

Za prezydentem Frankiewiczem stoi ogromne doświadczenie, a także jakość zarządzania Gliwicami. To doskonała kandydatura. Dużo sobie obiecujemy po tej kadencji. Choć nie będzie ona łatwa, jestem bardzo optymistycznie nastawiony – komentował Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP

Wiceprezesami Związku Miast Polskich zostali: Jacek Majchrowski – prezydent Krakowa, Krzysztof Żuk – prezydent Lublina, Marcin Pluta – burmistrz Brzezin. Do 25-osobowego zarządu ZMP wybrano m.in.: Jacka Karnowskiego – prezydenta Sopotu, Wadima Tyszkiewicza – prezydenta Nowej Soli, Zbigniewa Podrazę – prezydenta Dąbrowy Górniczej i Andrzeja Dziubę –  prezydenta Tychów. Wybory odbyły się 5 marca w Poznaniu podczas zgromadzenia ogólnego ZMP, które tym razem miało wyjątkowy charakter. Zorganizowano je w ramach Kongresu 25-lecia Samorządu Terytorialnego.

ZMP zrzesza ponad 300 miast z całej Polski. Członkowie Związku Miast Polskich wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przedstawiają m.in. stanowiska i projekty dotyczące zmian ustaw dotyczących kwestii samorządowych. ZMP inicjuje wspólne działania przeciwko niekorzystnym dla miast rozwiązaniom legislacyjnym. Wspiera gminy, które występują do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach szkodliwych dla samorządów rozwiązań prawnych. Ułatwia swoim członkom wymianę doświadczeń, przygotowuje kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.zmp.poznan.pl.

Prezydent RP Bronisław Komorowski

Prezydent RP, Bronisław Komorowski, był najważniejszym gościem drugiego dnia Kongresu 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu.

ZMP głosopwanie

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking