Aktualności | Wielu sukcesów dla naszych strażników!

Wielu sukcesów dla naszych strażników!

Wielu sukcesów dla naszych strażników!

Opublikowane: 01.09.2020 / Sekcja: Miasto 

Straż Miejska działa w Gliwicach od 1991 r. wspierając działania policji i dbając o porządek oraz bezpieczeństwo mieszańców. Z okazji Dnia Straży Miejskiej wyróżniono szczególnie zasłużonych strażników, a przy tężni solankowej odbyła się impreza plenerowa.

W Straży Miejskiej w Gliwicach zatrudnionych jest 89 osób, w tym 46 strażników i 28 strażniczek. Jednostka wyposażona jest w 15 radiowozów i 14 rowerów, w tym 4 elektryczne. Do głównych zadań Straży Miejskiej należą działania porządkowe.

Przede wszystkim kładziemy nacisk na zapewnienie ładu i porządku w przestrzeni publicznej, ochronę środowiska, wyszukiwanie dzikich wysypisk śmieci, kontrole spalania w piecach, ale także wskazywanie sposobów uzyskania dofinansowania do wymiany kotłów w gospodarstwach domowych – wylicza Janusz Bismor, komendant Straży Miejskiej w Gliwicach.  

Strażnicy zabezpieczają też miejsca imprez, usuwają porzucone samochody z ulic miasta, kontrolują sposób parkowania, a operatorzy monitoringu miejskiego czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców.

 – Naszym sukcesem są ludzie, którzy tworzą straż. Bez ich zaangażowania i chęci nie moglibyśmy sprawnie pomagać mieszkańcom, którzy coraz bardziej nam ufają i chętniej do nas dzwonią prosząc o pomoc. Zauważamy to poprzez stale zwiększającą się liczbę zgłoszeń, a także otrzymywane podziękowania – mówi komendant Bismor.

Dzień Straży Miejskiej przypada na 29 sierpnia, jednak w gliwickiej jednostce obchody odbyły się dzień wcześniej. Na głównym placu jednostki odbył się uroczysty apel, w którym z ramienia miasta wzięła udział Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic. Podczas uroczystości wręczono funkcjonariuszom 8 awansów stanowiskowych, 4 nagrody jubileuszowe i 3 pochwały.

Dzień później, przy tężni solankowej w Lesie Komunalnym odbyła się impreza plenerowa z udziałem mieszkańców. Impreza pod nazwą "Zdrowo, jodowo, odjazdowo" była jednocześnie zakończeniem wakacji. Atrakcji nie brakowało: były stoiska promocyjne, możliwość rozmowy z dzielnicowym, pokazy pierwszej pomocy oraz taktyk i technik interwencji strażników miejskich, a także pokaz pojazdów specjalnych. Jedną z atrakcji była możliwość samodzielnego założenia blokady na koło… pojazdu Straży Miejskiej. Ponadto przygotowano  pokaz Tai-Chi i wspólną gimnastykę.

Wszystkim strażnikom życzymy satysfakcjonującej i bezpiecznej pracy. (mf)

 

 

strażnicy rozdają odblaski strażnicy pierwsza pomoc znakowanie roweru