Wielu sukcesów dla naszych strażników!

Dodano: 01.09.2020 / Sekcja: / pdf
strażnicy miejscy w lesie komunalnym Fot. UM Gliwice

Straż Miejska działa w Gliwicach od 1991 r. wspierając działania policji i dbając o porządek oraz bezpieczeństwo mieszańców. Z okazji Dnia Straży Miejskiej wyróżniono szczególnie zasłużonych strażników, a przy tężni solankowej odbyła się impreza plenerowa.

W Straży Miejskiej w Gliwicach zatrudnionych jest 89 osób, w tym 46 strażników i 28 strażniczek. Jednostka wyposażona jest w 15 radiowozów i 14 rowerów, w tym 4 elektryczne. Do głównych zadań Straży Miejskiej należą działania porządkowe.

Przede wszystkim kładziemy nacisk na zapewnienie ładu i porządku w przestrzeni publicznej, ochronę środowiska, wyszukiwanie dzikich wysypisk śmieci, kontrole spalania w piecach, ale także wskazywanie sposobów uzyskania dofinansowania do wymiany kotłów w gospodarstwach domowych – wylicza Janusz Bismor, komendant Straży Miejskiej w Gliwicach.  

Strażnicy zabezpieczają też miejsca imprez, usuwają porzucone samochody z ulic miasta, kontrolują sposób parkowania, a operatorzy monitoringu miejskiego czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców.

 – Naszym sukcesem są ludzie, którzy tworzą straż. Bez ich zaangażowania i chęci nie moglibyśmy sprawnie pomagać mieszkańcom, którzy coraz bardziej nam ufają i chętniej do nas dzwonią prosząc o pomoc. Zauważamy to poprzez stale zwiększającą się liczbę zgłoszeń, a także otrzymywane podziękowania – mówi komendant Bismor.

Dzień Straży Miejskiej przypada na 29 sierpnia, jednak w gliwickiej jednostce obchody odbyły się dzień wcześniej. Na głównym placu jednostki odbył się uroczysty apel, w którym z ramienia miasta wzięła udział Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic. Podczas uroczystości wręczono funkcjonariuszom 8 awansów stanowiskowych, 4 nagrody jubileuszowe i 3 pochwały.

Dzień później, przy tężni solankowej w Lesie Komunalnym odbyła się impreza plenerowa z udziałem mieszkańców. Impreza pod nazwą "Zdrowo, jodowo, odjazdowo" była jednocześnie zakończeniem wakacji. Atrakcji nie brakowało: były stoiska promocyjne, możliwość rozmowy z dzielnicowym, pokazy pierwszej pomocy oraz taktyk i technik interwencji strażników miejskich, a także pokaz pojazdów specjalnych. Jedną z atrakcji była możliwość samodzielnego założenia blokady na koło… pojazdu Straży Miejskiej. Ponadto przygotowano  pokaz Tai-Chi i wspólną gimnastykę.

Wszystkim strażnikom życzymy satysfakcjonującej i bezpiecznej pracy. (mf)

 

 

strażnicy rozdają odblaski
fot. UM Gliwice
strażnicy pierwsza pomoc
fot. UM Gliwice
znakowanie roweru
fot. UM Gliwice
strażnicy rozdają odblaski fot. UM Gliwice
strażnicy pierwsza pomoc fot. UM Gliwice
znakowanie roweru fot. UM Gliwice

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking