Aktualności | W kluczowej szesnastce

W kluczowej szesnastce

W kluczowej szesnastce

Opublikowane: 24.11.2016 / Sekcja: Miasto 

Koordynowany przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju Klaster MedSilesia Śląska Sieć Wyrobów Medycznych, znalazł się wśród 16 Krajowych Klastrów Kluczowych.

Mają one duże znaczenie dla gospodarki kraju i konkurencyjności firm na arenie międzynarodowej. To wielkie wyróżnienie i nowe możliwości dla klastra.

Zadaniem klastrów jest skupianie firm, organizacji i instytucji działających w ramach jednego lub pokrewnych, przenikających się sektorów. Obecność w klastrze stwarza przedsiębiorstwom liczne korzyści: zwiększa innowacyjność firm, pozwala wzmocnić ich przewagę konkurencyjną, ułatwia współpracę oraz pozyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej.

Klastry są skuteczną platformą współpracy przedsiębiorstw i jednostek badawczo-rozwojowych. Efektywnie wykorzystują i łączą potencjał firm, by wdrażać innowacyjne rozwiązania i wykorzystywać nowoczesne technologie. Klaster to transfer wiedzy umożliwiający wymianę doświadczeń pomiędzy współpracującymi podmiotami oraz realizację wspólnych projektów. Kojarzymy partnerów, organizujemy spotkania tematyczne i branżowe, doradzamy w sprawie pozyskiwania dofinansowania, promujemy szeroko potencjał klastra i jego członków. Podejmujemy również działania zmierzające do umiędzynarodowienia klastra, co bezpośrednio przełoży się na promocję i rozwój firm skupionych w MedSilesii – wyjaśnia Alicja Michalik, animator Klastra MedSilesia, który skupia się na innowacyjnych technologiach w sektorze rehabilitacji, chirurgii, ortopedii, diagnostyki oraz kardiologii. MedSilesia pełni również funkcję obserwatorium medycznego w projekcie systemowym koordynowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Klaster MedSilesia działający przy GAPR w Nowych Gliwicach przy ul. Wincentego Pola jest wyjątkowy, ponieważ jako jedyny w Polsce skupia firmy działające w obszarze urządzeń i wyrobów medycznych. Ministerstwo Gospodarki nadało mu status Krajowego Klastra Kluczowego. Swój sukces klaster odniósł dzięki działaniom w branży medycznej, biomedycznej i rehabilitacyjnej.

To wielkie wyróżnienie, które stwarza duże możliwości rozwoju naszych firm. Krajowy Klaster Kluczowy skupia firmy, instytucje oraz placówki naukowe. Ma duże znaczenie dla gospodarki kraju i konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Krajowe Klastry są identyfikowane i oceniane na podstawie zakresu działalności i innowacji, rozwoju, dokonanych przedsięwzięć, współpracy z innymi przedsiębiorstwami oraz zgromadzonego doświadczenia – tłumaczy Alicja Michalik.

Klaster MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych powstał w 2007 r. Obecnie zrzesza ponad 70 podmiotów. Więcej o działaniach Klastra MedSilesia można znaleźć na stronie  www.medsilesia.com. Przynależność do klastra jest bezpłatna. (mf)

25 października 2016 r. w Miniisterstwie Rozwoju wręczono status Krajowego Klastra Kluczowego. Fot. materiały Ministerstwa Rozwoju