Tu mieszkam, wybieram i GŁOSUJĘ

Dodano: 03.07.2017 / Sekcja:

Mieszkańcy naszego miasta zdecydują, jakie przedsięwzięcia z puli 103 zostaną zrealizowane w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Głosowanie rozpocznie się w poniedziałek (15 maja) i potrwa do 12 czerwca.

Ubiegłoroczny rezultat głosowania, czyli wybór 56 zadań do realizacji w 2017 r. (po oddaniu prawie 15 tys. ważnych głosów) był w dużej mierze zasługą rad osiedlowych, które skutecznie zdopingowały mieszkańców osiedli do poparcia inicjatyw poddanych pod głosowanie. Dziękujemy i prosimy o podobną aktywność!

Listy zadań w ramach GBO 2018 znajdziemy TUTAJ. Podsumowanie naboru wniosków i ich weryfikacji - TUTAJ.

Przypomnijmy, że tak jak przed rokiem wnioski w ramach GBO 2018 dotyczyły głównie zadań związanych z zielenią, sportem i rekreacją (133) oraz infrastrukturą drogową (87). Łącznie złożono 340 wniosków. Pięć spośród nich zostało wycofanych przez wnioskodawców, a trzy połączono z innymi. Z grupy propozycji, które przeszły do etapu weryfikacji, negatywnie oceniono 229. Zgłoszono je z błędami formalnymi (4), uwzględniono w nich przedsięwzięcia, których wykonanie leży poza kompetencjami prezydenta miasta (12), są zadaniami wieloletnimi (41), w trakcie realizacji (25), ich wykonanie przekracza kwotę przyznaną na osiedle (7) lub mieszczą się w kwocie przyznanej na osiedle, ale uzyskały negatywną opinię merytoryczną ze strony wydziałów Urzędu Miejskiego bądź jednostek miejskich (140). Pozytywnie oceniono 103 wnioski mieszkańców i radnych (ok. 30% wszystkich złożonych propozycji). Rozważania ewentualnych zmian w kolejnych edycjach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego rozpoczną się jesienią.

Teraz czas jednak przyjrzeć się przedsięwzięciom, które mają szansę na realizację w 2018 roku i oddać swój głos. Głosując, pamiętajmy o progu frekwencyjnym, czyli minimalnej liczbie głosów, które trzeba oddać, aby zadania w osiedlu zostały zrealizowane. Podobnie jak w roku ubiegłym każdy mieszkaniec Gliwic będzie mógł oddać tylko jeden głos na jedno wybrane zadanie. Oddanie głosu na zadanie z jednej osiedlowej listy zadań wyklucza możliwość oddania ważnego głosu na zadanie z innej osiedlowej listy zadań! Na stronie internetowej miasta będzie można śledzić, ile głosów zostało oddanych na każdą z list osiedlowych. Dodatkowo pojawi się nowość – licznik głosów dla poszczególnych zadań na listach. Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.gliwice.eu pod hasłem Gliwicki Budżet Obywatelski.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking