Gliwicki Budżet Obywatelski

logo gliwicki budżet obywatelski

 

Gliwicki Budżet Obywatelski 2024 - Etap składania wniosków

W XI edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wnioski można składać od 23 lutego do 16 marca 2023 r.
Wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu. Jest on dostępny:

 -  jako formularz online - na platformie DecydujMy razem! www.decydujmyrazem.gliwice.pl
 -  poniżej w plikach do pobrania;
 -  w formie papierowej do odbioru w siedzibach Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1, Studziennej 6 lub Jagiellońskiej 21 oraz w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – na parterze w Biurze Obsługi Interesantów (przy wejściu od strony ul. Zwycięstwa) oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania;

Wniosek dotyczący zadania ogólnomiejskiego musi uzyskać poparcie co najmniej 150 mieszkańców miasta. Do takiego wniosku należy dołączyć listę poparcia z podpisami lub uzyskać poparcie za pomocą strony www.decydujmyrazem.gliwice.pl. Formularz listy poparcia jest dostępny we wskazanych powyżej miejscach.

PLIKI DO POBRANIA:
- formularz wniosku (plik .pdf)
- formularz wniosku (plik .doc)
- lista poparcia (plik .pdf)
- lista poparcia (plik .doc)
- oświadczenie ogólnodostępności (plik .pdf)
- oświadczenie ogólnodostępności (plik .doc)
- poradnik wnioskodawcy (plik .pdf)

 


Harmonogram procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2024

  • 23 lutego - 16 marca 2023 r. Nabór wniosków
  • 20 czerwca 2023 r. Publikacja wyników oceny wniosków
  • do 1 sierpnia 2023 r. Publikacja wykazu projektów poddawanych pod głosowanie
  • 24 sierpnia – 14 września 2023 r. Głosowanie
  • do 13 października 2023 r. Ogłoszenie wyników głosowania


 

Ogólne zasady

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238 24 55.


Poprzednie edycje