Aktualności | Święto strażników

Święto strażników

Fot. D.Nita-Garbiec

Święto strażników

Opublikowane: 29.08.2022 / Sekcja: Miasto 

Każdego dnia dbają o porządek publiczny, podejmują interwencje mające zwiększyć nasze bezpieczeństwo i realizują zadania wpływające na jakość życia mieszkańców. 29 sierpnia obchodzimy święto Straży Miejskiej. Wszystkim strażnikom dziękujemy za gotowość niesienia pomocy oraz życzymy spokojnej służby.

 
Z okazji Święta Straży Miejskiej, obchodzonego 29 sierpnia, składam Komendantom oraz Funkcjonariuszom i Pracownikom Straży Miejskiej najlepsze życzenia wraz z podziękowaniem za trud ponoszony w wypełnianiu codziennych obowiązków, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracy zawodowej. Jestem pełen uznania dla Waszej niełatwej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Dziękuję za wzorową służbę oraz wszystko to, co robicie dla bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców. Jestem przekonany, że rzetelność i profesjonalizm będą nadal Wam towarzyszyć w pomnażaniu dotychczasowego dorobku i osiągnięć. Życzę wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności, uznania w oczach przełożonych i społeczeństwa oraz wielu wyróżnień i awansów służbowych. Niech satysfakcja i duma z dotychczasowych dokonań towarzyszy Wam w dalszej pracy zawodowej – napisał w liście do strażników prezydent Gliwic Adam Neumann. 

Strażnicy Miejscy zajmują się szeroko rozumianym dbaniem o ład i porządek publiczny. To m.in. sprawy porządkowe - związane z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego, interwencje komunikacyjne, kontrole dzikich wysypisk śmieci i przydomowych palenisk. Interweniują także w sprawach związanych z uszkodzoną infrastrukturą techniczną, rannymi zwierzętami, często udzielają pierwszej pomocy potrzebującym oraz pomagają osobom bezdomnym. Pomagają usuwać skutki klęsk żywiołowych i współpracują z innymi służbami przy pilnowaniu porządku podczas zgromadzeń oraz imprez publicznych.
Ważną częścią ich codziennej pracy są spotkania z mieszkańcami, działania edukacyjne oraz  udział w wydarzeniach plenerowych, podczas których prowadzą akcje informacyjne i uczą mieszkańców m.in. jak udzielać pierwszej pomocy.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej regularnie prowadzą też akcje wspierające osoby bezdomne na terenie Gliwic – kontrolują ich potrzeby, miejsca przebywania, przekazują ciepłe ubrania zimowe. 

Są wszędzie tam, gdzie mogą być potrzebni.
Dbanie o porządek i spokój na terenie całego miasta, działania profilaktyczne, przeprowadzane kontrole spalania odpadów, pomoc osobom bezdomnym, a także dzikim i bezdomnym zwierzętom, udzielanie pierwszej pomocy – to niewielki fragment tego, co jest realizowane na co dzień. Za każde dobre słowo, przekazane podziękowania oraz opinie serdecznie dziękuję w imieniu swoim oraz pracowników. To niezwykła praca, to służba miastu i jego mieszkańcom. Jesteśmy, aby pomagać, a Państwa bezpieczeństwo i dobro jest dla nas najważniejsze – mówi Janusz Bismor, komendant Straży Miejskiej w Gliwicach.

Tylko w 2021 r. Straż Miejska otrzymała łącznie 16 084 zgłoszeń od mieszkańców oraz z monitoringu miejskiego, przeprowadziła 13 410 kontroli, w tym 1219 kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych i 441 na ogródkach działkowych.

W związku ze zgłoszeniami i prowadzonymi działaniami prewencyjno-kontrolnymi ujawniono łącznie 17 787 wykroczeń oraz 16 przestępstw. Najczęstszymi zgłoszeniami były zgłoszenia porządkowe – 5492 (w tym zakłócanie spokoju publicznego, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zanieczyszczanie powietrza/środowiska) oraz 4939 zgłoszenia dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym. Ponadto w 2021 r. usunięto z ulic miasta 27 wraków pojazdów. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w Śródmieściu (3022) i Trynku (1032).

Gliwicka Straż Miejska powstała w 1991 r. decyzją Rady Miejskiej. Na początku siedziba jednostki mieściła się w pobliżu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa, później - w aktualnej siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Górnych Wałów 9 i w oficynie przy ul. Zwycięstwa 31. Od 2002 r. siedziba mieści się w budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2a. W 1991 r. w jednostce służyło  20 strażników, obecnie jest ich 86. Łącznie w jednostce pracują 103 osoby. Ponad 30 lat temu średnia liczba zgłoszeń od mieszkańców wynosiła do 15 dziennie, aktualnie jest ich około 50. (mf)

Strażnicy miejscy z maskotką w szpitalu jedna z akcji edukacyjnych Straży Miejskiej