Aktualności | Sprawni w biznesie

Sprawni w biznesie

Sprawni w biznesie

Opublikowane: 17.11.2016 / Sekcja: Miasto 

Osoby niepełnosprawne mają szansę na sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie i biznesie.

Zapobiegając wykluczeniu, w myśli idei równych szans, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju w Gliwicach zachęca osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie „(Nie)pełnosprawni w swojej firmie”.

Każda osoba niepełnosprawna, która weźmie udział w projekcie, może liczyć na jednorazową dotację w wysokości maksymalnie 23 754 zł na założenie własnej działalności. Każdy uczestnik dostanie ponadto wsparcie pomostowe w wysokości maksymalnie 1 750 zł miesięcznie (przez sześć miesięcy). Będzie to kwota wypłacana co miesiąc na bieżące koszty, m.in. ZUS, opłaty w Urzędzie Skarbowym i utrzymanie biura. Dla 15 osób, które będą wymagały dodatkowego wsparcia, a będą miały perspektywy utrzymania się na rynku, wsparcie zostanie wydłużone do roku.  Projekt, realizowany z funduszy europejskich, potrwa do końca października 2018 r. Jednak aby wziąć w nim udział, trzeba spełnić kilka warunków.

Projekt przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, po 30 roku życia, mieszkających na terenie województwa śląskiego, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które w ostatnim roku nie prowadziły własnej działalności gospodarczej – wyjaśnia Łukasz Szojda, pracownik merytoryczny projektu z ramienia GAPR.

Poza aspektem finansowym, w ramach wsparcia, GAPR oferuje spotkanie z doradcą zawodowym, szkolenia i doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności, wsparcie doradcze (po rozpoczęciu działalności), pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej oraz opiekę indywidualną. Celem projektu jest, aby do końca września 2017 roku, 32 osoby niepełnosprawne złożyły własne firmy.

Przed rozpoczęciem projektu przeprowadzaliśmy badania, z których wynika, że jest zapotrzebowanie na tego typu przedsięwzięcia. Chcemy, żeby osoby niepełnoprawne nie zamykały się w domu, były aktywne i realizowały się zawodowo. Projekt „(Nie)pełnosprawni w swojej firmie” to dobry krok w tym kierunku – tłumaczy Łukasz Szojda.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny skontaktować się z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. (Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”, ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice, budynek nr 4 „Maszynownia”, pokój 101;  e-mail: firma@gapr.pl, tel. 32\461–29–24, strona internetowa: www.gapr.pl). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (ponad 1,5 mln zł) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. (mf)