Spotkania z mieszkańcami

Uaktualniono: 03.10.2017 / Sekcja: / pdf

Zapraszamy mieszkańców na otwarte spotkania dotyczące Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. To część ewaluacji  przedsięwzięcia, które w naszym mieście realizowane jest już po raz piąty.

Będzie okazja do podsumowania tegorocznej edycji i zdefiniowania celów na przyszłość – takich, które pozwoliłyby osiągać jak  najbardziej satysfakcjonujące efekty oraz usprawniały cały projekt. Wstępnie omówione zostaną propozycje ewentualnych zmian i poprawek w kolejnej procedurze GBO, możliwości wykorzystania dotychczasowych doświadczeń i zgłaszanych dotąd uwag.

Zaplanowane są dwa spotkania ewaluacyjne:

• 3 października o godz. 17.00 w Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” przy ul. Studziennej 6;

• 10 października o godz. 17.00 w Centrum Kulturalno-Sportowym „Łabędź” przy ul. Partyzantów 25.

Przypomnijmy, że podczas tegorocznej edycji GBO mieszkańcy wybrali 71 zadań, które realizowane będą w 2018 roku we wszystkich osiedlach. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale Gliwicki Budżet Obywatelski.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking