Aktualności | Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka zaprezentowała swoich zastępców

Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka zaprezentowała swoich zastępców

Na zdjęciu (od lewej): Łukasz Gorczyński (zastępca prezydenta Gliwic), prezydent Katarzyna Kuczyńska-Budka, Jarosław Zięba (zastępca prezydenta Gliwic) - fot. D. Nita-Garbiec/UM Gliwice

Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka zaprezentowała swoich zastępców

Opublikowane: 14.05.2024 / Sekcja: Miasto 

Dzisiaj, 14 maja, prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka przedstawiła oficjalnie swoich zastępców. Na te ważne funkcje powołała Jarosława Ziębę i Łukasza Gorczyńskiego. 

Jarosław Zięba został pierwszym zastępcą prezydenta Gliwic. Będzie odpowiadał za realizowane w mieście zadania z zakresu rozwoju, architektury i budownictwa, inwestycji i remontów, zamówień publicznych, nadzoru właścicielskiego, geodezji i kartografii, jak również za gospodarkę nieruchomościami, planowanie przestrzenne oraz usługi komunalne. Będzie nadzorował także działania Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, Zarządu Dróg Miejskich, Centrum Ratownictwa Gliwice, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Straży Miejskiej. Będzie również odpowiedzialny za współpracę z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Funkcję drugiego zastępcy prezydenta Gliwic objął Łukasz Gorczyński. Będzie miał w swoich kompetencjach zadania z zakresu edukacji, zdrowia i spraw społecznych, środowiska, a także kultury i sportu. Podlegać będą mu także: jednostki oświatowe i wychowawcze, Żłobki Miejskie, Ośrodek Pomocy Społecznej z domami dziecka, Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej, Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy, jak również miejskie instytucje kultury (Teatr Miejski, Miejska Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury Victoria, Muzeum).

Aby realizować mój program dla Gliwic, potrzebuję dobrego zespołu zarządzającego. Moi zastępcy zadeklarowali mocne zaangażowanie w sprawy miasta, a to jest dla mnie szczególnie ważne. Czeka nas intensywna praca. Musimy zadbać o dalszy rozwój gospodarczy Gliwic, ale równie ważne jest tworzenie miasta zdecydowanie bardziej przyjaznego, w którym szybciej poprawia się jakość codziennego życia, a potrzeby gliwiczan, nawet te drobne, są w większym stopniu zauważane i uwzględniane. Bierzemy odpowiedzialność za przyszłość Gliwic i razem z mieszkańcami chcemy zmieniać nasze miasto na lepsze – podkreślała prezydent Katarzyna Kuczyńska-Budka.

Jarosław Zięba to przedsiębiorca i działacz sportowy. Jest absolwentem studiów magisterskich na Politechnice Wrocławskiej – Wydziału Górnictwa i Geologii. Przez 20 lat pokonywał kolejne szczeble zawodowej kariery, pracując w firmach z branży motoryzacyjnej. W tym czasie zdobywał doświadczenie w kierowaniu przedsiębiorstwem, w budowaniu zespołów pracowniczych, a także w realizowaniu inwestycji. Ostatnio był współwłaścicielem i prezesem zarządu śląskiej firmy Inter Car II, a także Volvo w Bielanach Wrocławskich. Brał udział w rozwoju oddziałów, zajmował się też rozbudową firmy. W ciągu 15 lat z małej firmy powstało przedsiębiorstwo zatrudniające 250 osób.

Jarosław Zięba jest równocześnie popularyzatorem sportu i aktywnym sportowym działaczem. Szczególnie wspiera koszykówkę. Przez dwie dekady był wiceprezesem stowarzyszenia GTK Gliwice, z którym świętował wiele sukcesów – koszykarska drużyna pokonywała kolejne stopnie awansu i z trzeciej ligi dotarła do ekstraklasy. Był też prezesem oraz współwłaścicielem GTK S.A., prezesem Kopalni Koszykówki w Zabrzu oraz wiceprezesem Śląskiego Związku Koszykówki. Ostatnio był również współwłaścicielem klubu piłkarek ręcznych Sośnica Gliwice. Obecnie kształci się na menadżerskich studiach podyplomowych z zakresu zarządzania MBA.

Łukasz Gorczyński jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (politologii ze specjalnością dziennikarstwo i komunikacja). Ukończył też studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Uczestniczył w kursie zorganizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i został certyfikowanym doradcą biznesowym. Stale podnosił swoje kwalifikacje i poszerzał wiedzę m.in. z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych i rozliczania projektów UE, rachunkowości i finansów, zamówień publicznych, strategicznego zarządzania  i planowania czy współpracy międzyinstytucjonalnej.

Od 2009 roku pracował jako doradca i szkoleniowiec w miejskiej jednostce Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych, zajmując się pomocą w zakładaniu, finansowaniu i funkcjonowaniu organizacji pozarządowych, prowadząc szkolenia i realizując projekty unijne. 

Od wielu lat mocno angażował się w działania organizacji pozarządowych, promowanie potencjału trzeciego sektora, współdziałał z wieloma podmiotami. Był członkiem zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (największej w Polsce federacji organizacji pozarządowych), gdzie zajmował się m.in. działalnością na rzecz dobrego prawa dla społeczeństwa obywatelskiego i koordynowaniem pracy zespołu. Był też członkiem Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, rządowej agencji wykonawczej mającej za zadanie wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Został również wiceprezesem gliwickiego Stowarzyszenia „Cała Naprzód”, działającego w obszarze dobroczynności i wsparcia osób z niepełnosprawnościami, wiceprezesem i koordynatorem projektów w Fundacji trzeci.org, członkiem zarządu Stowarzyszenia Dialog Społeczny i przewodniczącym Zespołu OFOP „Proste prawo dla NGO”. Jest autorem publikacji dotyczących trzeciego sektora oraz współautorem serwisu proste.ngo, poświęconego dobrym regulacjom prawnym dla sfery społecznej. (um)