Aktualności | Piękny jubileusz

Piękny jubileusz

Fot. K.Krzemiński

Piękny jubileusz

Opublikowane: 07.11.2023 / Sekcja: Miasto 

60 lat temu Szkoła Podstawowa nr 32 im. Wojska Polskiego w Gliwicach przyjęła w swoje progi pierwszych uczniów. Jej mury opuściło wielu szanowanych obywateli miasta, ludzi biznesu, nauki i sztuki. W piątek, 3 listopada, wraz z Przedszkolem Miejskim nr 34 im. Kubusia Puchatka, z którym tworzy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, placówka świętowała jubileusz 60-lecia.

Sześć dekad istnienia SP 32 i PM nr 34 świętowano już od początku października. Główne uroczystości jubileuszu odbyły się 3 listopada w gościnnych progach Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego. W wydarzeniu udział wziął m.in. prezydent Gliwic Adam Neumann, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gliwice Krystyna Sowa, uczniowie i rodzice, a także przedstawiciele: gliwickiej delegatury Kuratorium Oświaty, Zarządu Miejskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Batalionu Lekkiej Piechoty w Gliwicach, 131 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Straży Miejskiej, IV Komisariatu Policji, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Kultury „Victoria”, „Domu Nadziei”, Parafii św. Jerzego, Fundacji „Różyczka” i Towarzystwa Kulturalnego „Fuga”, Zarządu Dzielnicy Łabędy. Na zaproszenie dyrektor placówki, Bożeny Pieczko, w wydarzeniu uczestniczyli też byli pracownicy zespołu oraz mieszkańcy Łabęd. Były życzenia i gratulacje od licznie przybyłych gości dla obecnego grona pedagogicznego oraz całej społeczności nauczycielskiej, która przez lata budowała przyjazną uczniom placówkę edukacyjną. W części artystycznej swoje umiejętności wokalne zaprezentowały młode artystki – uczennice placówki oraz aktorka Magdalena Kumorek, absolwentka SP nr 32.

To wielka przyjemność uczestniczyć w tym ważnym jubileuszu, który jest czasem wspomnień i podziękowań. Serdecznie dziękuję pani dyrektor i całemu gronu pedagogicznemu za 60 lat solidnej pracy, tworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej nauce i prowadzeniu młodych ludzi przez świat wiedzy i zasad moralnych. Serdecznie dziękuję również Krystynie Sowie, wieloletniej dyrektor SP nr 32, która poświęciła wiele lat pracy gliwickiej oświacie. Dziękuję pedagogom za przekazywanie wiedzy oraz rodzicom i młodzieży za umiejętność korzystania z niej i współpracy. W szkole niezwykle ważne jest też budowanie relacji społecznych, a w SP nr 32 wychodzi to bardzo dobrze – mówił podczas uroczystego jubileuszu prezydent Gliwic Adam Neumann, który wręczył dyrektor szkoły list gratulacyjny i pamiątkową grafikę Gliwic. Przekazał też dobrą informację o przyznaniu 750 tys. zł na modernizację szkolnego basenu. Dotychczas miasto wyasygnowało na ten cel już 500 tys. zł.

Od sześciu dekad jesteśmy obecni przy ul. Wrzosowej w Łabędach. To jedna z piękniejszych ulic w dzielnicy i też każdy rok naszej działalności to piękna opowieść o wspólnocie, nauce i trosce przekazywanej wychowankom. Z naszej szkoły wyszło wielu wspaniałych ludzi, którzy działają w wymiarze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, pełnią wysokie funkcje i budują naszą codzienność. Piękno i sens naszych działań, oraz działań poprzednich dyrektorów i nauczycieli, którym jestem wdzięczna za zaangażowanie, widać w naszych wychowankach, w tym, jakie wartości moralne wyznają i niosą w świat. Nasza wysoka pozycja nie byłaby możliwa również bez pomocy samorządu, który wspiera nauczycieli i rozwój szkoły. Dziękuję wszystkim za poświęcenie, trud i zaangażowanie w tworzenie przyszłości naszej szkoły i naszego miasta – mówiła podczas uroczystości Bożena Pieczko, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9. (mf)

 

 

prezydent Gliwic Adam Neumann i dyrektor SP 32 Radna Krystyna Sowa i dyrektor SP 32 uczennica śpiewa na scenie Magdalena Kumorek przy fortepianie ekran i fortepian