Obwodnicą bez opłat

Dodano: 19.01.2011 / Sekcja:

fot. A. Witwicki

Przejazd autostradową obwodnicą Gliwic (obejmującą fragmenty autostrad A1 i A4) będzie w ruchu lokalnym bezpłatny – tak wynika z projektu ministerialnego rozporządzenia.

Władze miasta wielokrotnie upominały się w Warszawie o pozytywne załatwienie tej sprawy. Zwracają jednak uwagę, że wciąż nie wszystko jest jasne.
Prezydent Gliwic skierował kolejny list do Cezarego Grabarczyka, ministra infrastruktury. Stwierdził, że umożliwienie bezpłatnego przemieszczania się w ruchu lokalnym wskazanymi odcinkami autostrad znacznie poprawi warunki komunikacyjne wewnątrz naszej aglomeracji. Równocześnie prosił o wyjaśnienie kwestii odpłatności za przejazd tranzytem samochodów o masie powyżej 3,5 tony.
„System poboru opłat od samochodów ciężarowych powinien być tak skonstruowany, aby nie skłaniał kierowców ciężarówek do jego omijania, na przykład poprzez wybieranie dróg alternatywnych przez centra miast. Jesteśmy przekonani, że sprawa ta zostanie rozwiązana tak, aby nie generowała problemów na nieprzystosowanych do ruchu tranzytowego śródmiejskich ulicach” – napisał prezydent Gliwic. Zwrócił przy okazji uwagę na podawanie w rozporządzeniu nieaktualnych nazw autostradowych węzłów na terenie Gliwic (z pominięciem członu z nazwą miasta).
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w tygodniku „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice” nr 3/2011 z 20 stycznia 2011 roku (dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Dla mieszkańców”). (al)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking