Co wybrali gliwiczanie?

Uaktualniono: 11.10.2019 / Sekcja: / pdf
GBO

Prezydent Gliwic ogłosił wyniki głosowania w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020.  W przyszłym roku zrealizowanych zostanie 71 projektów.

Podczas wrześniowego głosowania gliwiczanie zadecydowali, że w 2020 roku wykonanych zostanie 5 projektów ogólnomiejskich (wszystkie poddane pod głosowanie) oraz 66 projektów dzielnicowych (obejmujących każdą z 21 dzielnic).

W przypadku projektów dzielnicowych 56 wyłoniono w ramach puli podstawowej. Z kolei w ramach tzw. puli dla aktywnych, którą rozdysponowano pomiędzy dzielnice z najwyższą frekwencją, wybrano 10 projektów. Z tego 3 projekty skierowano do realizacji dodatkowo – po decyzji prezydenta Gliwic, który postanowił powiększyć pulę dla aktywnych o pieniądze pozostałe po podziale środków na projekty ogólnomiejskie.

Według szacunkowych kosztów realizacja projektów wybranych przez gliwiczan będzie kosztowała ponad 6,2 mln zł.

W tegorocznej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy oddali prawie 25 000 głosów. Chętnie popierali projekty inwestycyjne, dotyczące m.in. placów zabaw, infrastruktury sportowej, zieleni miejskiej, miejsc parkingowych, remontów dróg i chodników. Zadecydowali także o realizacji zadań o innym charakterze, np. zajęć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych.

Szczegółowe wyniki głosowania zostały opublikowane na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Gliwicki Budżet Obywatelski” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Można tam znaleźć także dokumenty, w których określono zasady dotyczące przeprowadzenia głosowania – uchwałę nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego oraz zarządzenie nr PM-401/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 7 marca 2019 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking