Miasto walczy ze smogiem

Dodano: 14.09.2017 / Sekcja: / drukuj / pdf

Od 1997 roku Miasto Gliwice dofinansowuje wymianę węglowych systemów grzewczych na proekologiczne, na przykład ciepło systemowe, ogrzewanie gazowe i elektryczne. Wsparciem objęto ponad 6 tys. lokali na terenie Gliwic – to około 25 proc. istniejących systemów węglowych.

Od stycznia 2017 roku dofinansowywane są tylko kotły węglowe spełniające najwyższe standardy w zakresie emisji i sprawności cieplnej, to znaczy co najmniej 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012. Nadal są dotowane systemy ogrzewania na gaz, energię elektryczną, olej i podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. W podjętej przez Radę Miasta Gliwice uchwale podniesiony został także poziom dofinansowania. Osobny regulamin określa zasady przyznawania dotacji do OZE (odnawialnych źródeł energii), czyli pomp ciepła, niskoemisyjnych kotłów biomasowych oraz kolektorów solarnych.

W latach 1997‒2016 na dotacje związane ze zmianą ogrzewania wydano z budżetu miasta 6,5 mln zł, natomiast na dotacje dotyczące instalacji systemów OZE w latach 2012‒2016 przeznaczono 2,3 mln zł.

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNYCH

W latach 2005‒2016 wykonano termomodernizacje 80 obiektów, w tym: prawie wszystkich placówek oświatowych, 3 szpitali, 2 hal sportowych, budynku Górniczego Związkowego Klubu Sportowego „Sośnica”, Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Gliwickiego Teatru Muzycznego, Komendy Państwowej Straży Pożarnej. We wszystkich miejskich pływalniach wykonano też instalacje solarne.

 

JAK DOSTAĆ DOTACJĘ OD MIASTA?

 

1) Zlikwiduj stare paleniska węglowe

 

2)  Podłącz się do:

•  miejskiej sieci ciepłowniczej

•  sieci gazociągowej

lub zainstaluj:

•  piec na węgiel lub pelet V klasy wg normy PN‑EN 303-5:2012

lub załóż ogrzewanie:

•  elektryczne

•  olejowe

 

3)  Złóż w Urzędzie Miejskim w Gliwicach wniosek oraz:

•  zgodę właściciela lub współwłaściciela budynku

 (nie dotyczy współwłasności małżeńskiej)

•  faktury lub rachunki imienne

•  opinię zakładu kominiarskiego w przypadku zmiany   

    ogrzewania na gazowe, olejowe, węglowe, pelet

•  protokół uruchomienia dostawy ciepła przy podłączeniu

    do miejskiej sieci ciepłowniczej

 

4)  Miasto zwróci ci:

•  do 4 000 zł

•  do 8 000 zł (jeżeli twój budynek został ocieplony do 4 lat wstecz)

 

PEC Gliwice

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach jest miejską spółką. Ciepłownia o mocy 360 megawatów dostarcza ciepło systemowe do ponad 40 tys. mieszkań, budynków służby zdrowia, placówek oświatowych, instytucji użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych.

W ciągu ostatnich 30 lat 240 kotłowni lokalnych (w tym 98 miejskich) zastąpiono ogrzewaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Tylko w 2016 roku wybudowano 6 km sieci ciepłowniczej i przyłączono 91 budynków (75 mieszkalnych i 16 użytkowych). Razem to około 1 000 mieszkań. Obecnie PEC używa 187,5 km
sieci ciepłowniczej
i 1 078 węzłów cieplnych.

Celem PEC-u jest ograniczenie negatywnych skutków oddziaływania na środowisko naturalne. Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w ciągu 30 lat (kotłowni kotłów WR-25 i kotłowni kotłów WP-70) diametralnie spadła i nadal spada. PEC Gliwice stosuje się do obowiązujących standardów emisyjnych, dyrektyw unijnych i ustawy Prawo ochrony środowiska.      

 

(mm)