Ulica Długa po weekendzie wyłączona z ruchu

Dodano: 09.09.2016 / Sekcja:
ulica

fot. Google Street View

Od poniedziałku (12 września) ul. Długa w Gliwicach będzie zamknięta. Rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji.

Jak podaje Zarząd Dróg Miejskich, na czas trwania robót ulica będzie wprawdzie zamknięta dla ruchu kołowego, ale jej mieszkańcy będą mieli zapewniony dojazd do swoich posesji w godzinach rannych i wieczornych.

Inwestycję prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Prace będą prowadzone na całej długości ul. Długiej, bez ulic sąsiednich. PWiK zamontuje nową sieć wodociągową (o długości ok. 230 m) wraz z przyłączami oraz sieć kanalizacji sanitarnej. Prace będą dotyczyć również renowacji istniejącego już kanału.

Przedsięwzięcie PWiK jest prowadzone równolegle z inwestycją Miasta Gliwice obejmującą budowę nowej kanalizacji deszczowej na ul. Długiej. Zakończenie robót jest planowane na 31 grudnia 2016 roku. (pm)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking