Nasi najzdolniejsi

Dodano: 29.11.2018 / Sekcja:

fot. Gliwice TV

Różnią ich pasje i zainteresowania, ale łączy jedno – to oni są przyszłością Gliwic. Najzdolniejsi uczniowie gliwickich szkół zostali uhonorowani przez prezydenta miasta podczas tegorocznej gali Gliwickiego Lauru Nauki. Wyróżnienia otrzymali także dyrektorzy placówek i nauczyciele, dzięki wsparciu których młodzi gliwiczanie mogą rozwijać swoje pasje i wygrywać nie tylko krajowe, ale także międzynarodowe olimpiady i konkursy.

W Gliwicach nie brakuje wybitnie zdolnych uczniów oraz świetnych pedagogów. Uhonorowaniem ich osiągnięć, zaangażowania i pasji jest Gliwicki Laur Nauki. Te wyjątkowe wyróżnienia wręczył 26 listopada prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

– Gliwicka młodzież ma doskonałe możliwości rozwoju i wiele szans na wykorzystywanie swoich talentów. Liczba laureatów konkursów i olimpiad wyraźnie pokazuje, jak zdolnych mamy uczniów i jak dobre szkoły. To pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość – mówił prezydent Zygmunt Frankiewicz podczas uroczystości.

Uroczysta gala odbyła się na Scenie Bajka. Laury trafiły do rąk 60 najzdolniejszych uczniów z 17 gliwickich szkół. Wśród nagrodzonych znaleźli się laureaci konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Zygmunt Frankiewicz podziękował także tym, którzy swoim zaangażowaniem i wsparciem przyczynili się do sukcesów swoich uczniów. Listami gratulacyjnymi wyróżniono 43 nauczycieli oraz 17 dyrektorów gliwickich szkół.

Prezydent Gliwic przyznał również stypendia 51 uczniom klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz artystycznych, którzy uzyskali w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,0 i ocenę z zachowania co najmniej dobrą oraz legitymują się osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim. W tym roku stypendium Prezydenta Miasta Gliwice pierwszego stopnia otrzymało 16 uczniów, stypendium drugiego stopnia – 7, a trzeciego – 28 osób. Listę laureatów można znaleźć na stronie www.gliwice.eu, w zakładce Edukacja.

Gala Gliwickiego Lauru Nauki organizowana jest od lat przez nauczycieli z SP nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Gliwicach. Wydarzenie uświetnił koncert Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach pod kierownictwem Joachima Nowaka. (kr)

 

Gliwickie Laury Nauki 2018 otrzymali:

 

Jan Kostempski, Michał Wojna, Hanna Mikuła (Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana III Sobieskiego), Hanna Mężyk (Szkoła Podstawowa nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7), Bartosz Norek (Szkoła Podstawowa Filomata), Mateusz Męcik (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 im. Obrońców Pokoju w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 ), Olivier Wilk (Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych im. Generała Stefana Roweckiego „Grota”), Julia Szyguła  (Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych), Katarzyna Kucias (Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1), Maciej Gwadera, Marcin Goławski, Julianna Cydzik, Idril Cichocka, Michał Jańta, Kinga Różewska (V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga ), Piotr Miłkowski (X Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14), Krzysztof Palatyński, Szymon Czernik (Gimnazjum Filomata), Karolina Jałowiecka (Liceum Ogólnokształcące Filomata), Michał Przywuski (II Liceum Ogólnokształcące im. Walerego Wróblewskiego), Yarolav Liiko (Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12), Michał Sołtys (I Społeczne Gimnazjum im. Janusza Korczaka), Artur Macha (Górnośląskie Centrum Edukacyjne), Julia Nyga (Gimnazjum nr 7 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich), Maria Żyła, Magdalena Śnietura, Michał Dyło, Aleksandra Zachorowska, Maciej Bondek, Zofia Pokrywka, Barbara Korzuśnik, Maciej Skoczylas, Łukasz Nowakowski, Dominika Bednarska, Jakub Kądziołka (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich), Martyna Mielnik, Jakub Schuwald (Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 14 w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Edwarda Dembowskiego), Tomasz Zabłocki, Krzysztof Czech, Jacek Grzybowski, Rafał Górka, Jakub Hejdukiewicz, Natalia Golombek, Barbara Bielińska, Krzysztof Irlik, Rafał Kłosek, Andrzej Zięba, Natalia Michalska, Damian Kordek, Maja Puente-Bartłomiejczyk, Michał Mróz, Karolina Pelka, Wojciech Wiśniewski, Adam Drewko, Maria Gorczyca, Magdalena Zięba, Jan Behrendt, Krzysztof Wilczewski, Blanka Marczycka, Jakub Socha (I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego)

 

Listy gratulacyjne otrzymali nauczyciele:

Aleksandra Staniek, Joanna Olesińska, Joanna Szwugier, Ewa Kowol, Anna Bul, Michał Kwiatkowski, Tomasz Pyzik, Ewa Mączko, Agnieszka Grzesik, Katarzyna Czapla, Wojciecha Dutka, Zbigniew Gawron, Dorota Majewska (I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego), Maria Obara, Sonia Więcek-Ozga, Aleksandra Szczepanik, Magdalena Trocka, Celina Wrońska, Krystyna Bieńkowska, Ilona Przybysławska-Pałka, Zofia Brol, Anna Seredyńska-Spieszko, (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich), Danuta Krzak (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4), Tatiana Müller-Olszak (Górnośląskie Centrum Edukacyjne), Grzegorz Koniczek (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 i I Szkoły Społecznej), Elena Romanova (Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 12), Jolanta Posacka (II Liceum Ogólnokształcące  im. Walerego Wróblewskiego), Grażyna Bocionek (Zespół Szkół Budowlano - Ceramicznych), Dominika Sadowska, Iwona Strumińska (Gimnazjum FILOMATA, Bartłomiej Jabłoński (Szkoła Podstawowa FILOMATA), Agata Wieczorek (Liceum Ogólnokształcące FILOMATA), Katarzyna Kłysik, Ksenia Dobrowolska, Agnieszka Smołka, Katarzyna Czaplicka, Elżbieta Sztokało, Anna Kloza (V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga), Agnieszka Rams (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1), Jan Mularczyk (Zespół Szkół Samochodowych  im. Gen. Stefana Roweckiego), Grażyna Ozaist (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 39 im. Obrońców Pokoju), Małgorzata Makowska (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 7), Agnieszka Jarnutowska (Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana III Sobieskiego).

 

Wyróżnieni dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:

Adam Sarkowicz, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Edwarda Dembowskiego; Agata Cira, dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich; Joanna Grzybowska, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich; Bogumiła Kluszczyńska, dyrektor Gliwickiego Centrum Edukacyjnego; Łukasz Daszek, dyrektor I Społecznego Gimnazjum; Aleksandra Szyszka, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12; Robert Strzelec, dyrektor II Liceum ogólnokształcącego im. Walerego Wróblewskiego; Beata Spałek, dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych; Iwona Pochopień, dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14; Florian Brom, dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga; Wanda Chmielarz, dyrektor Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1; Jacek Płowiec, dyrektor Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”; Beata Włodarczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 im. Obrońców Pokoju; Anna Pomykała, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego; Jolanta Winkler, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7; Maria Czerwińska, dyrektor Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Filomata; Mariola Bartoś, dyrektor Szkoły Podstawowej Filomata.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking