Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice 2018 - LAUREACI

Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice 2018 - LAUREACI

Uaktualniono: 09.11.2018 / drukuj / pdf

Laureatami Stypendium zostali - na podstawie złożonych wniosków - wybitnie uzdolnieni uczniowie klas gimnazjalnycv i ponadgimnazjalnych oraz artystycznych, zamieszkali na terenie miasta Gliwice, którzy uzyskali w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,0 i ocenę z zachowania co najmniej dobrą oraz legitymują się osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim. Poprzez osiągnięcia rozumie się sukcesy ucznia wymienione w § 4 załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVI/741/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z 11 lipca 2013 roku.

Tegorocznymi Laureatami Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice zostali:

Stypendia I stopnia:

 • Julianna Cydzik             - absolwentka V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gliwicach
 • Krzysztof Czech            - absolwent I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego w Gliwicach
 • Marcin Goławski           - absolwent V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gliwicach   
 • Maja Gołembska           - uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Gliwicach
 • Jacek Grzybowski         - absolwent I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego w Gliwicach 
 • Krzysztof Irlik                 - absolwent I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego w Gliwicach 
 • Michał Jańta                   - uczeń V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gliwicach          
 • Rafał Kłosek                   - absolwent I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego w Gliwicach 
 • Anna Kozub                    - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego w Gliwicach 
 • Natalia Michalska         - absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego w Gliwicach         
 • Marek Pikuła                  - uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Gliwicach
 • Michał Przywuski          - uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach
 • Jakub Schuwald            - absolwent Gimnazjum nr 14 w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym w Gliwicach
 • Laura Adamczyk         - uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Gliwicach
 • Tomasz Zabłocki           - absolwent I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego w Gliwicach 
 • Andrzej Zięba                 - absolwent I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego w Gliwicach 

 

Stypendia  II stopnia:

 • Mateusz Męcik               - uczeń Szkoły Podstawowej nr 39
 • Krzysztof Palatyński     - uczeń Gimnazjum Filomata
 • Jakub Socha                    - absolwent Gimnazjum nr 14 w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym w Gliwicach
 • Paulina Pietrzykowska - absolwentka Gimnazjum nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu
 • Blanka Marczycka          - absolwentka Gimnazjum nr 14 w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym w Gliwicach
 • Jakub Kądziołka             - absolwent Gimnazjum nr 3 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w Gliwicach
 • Michał  Dyło                     - absolwent Gimnazjum nr 3 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w Gliwicach

 

Stypendia  III stopnia:

 • Łukasz Nowakowski      - uczeń Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w Gliwicach
 • Magdalena Śnietura      - uczennica Gimnazjum nr 3 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w Gliwicach
 • Katarzyna Kucias            - uczennica Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gliwicach
 • Idril Cichocka                   - uczennica Gimnazjum nr 15 w V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gliwicach
 • Kacper Malina                 - uczeń Gimnazjum nr 14 w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym w Gliwicach
 • Sara Juszczyk                  - absolwentka Gimnazjum Dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach
 • Nikodem Kałusek           - uczeń Gimnazjum Dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach
 • Maciej Gwadera              - absolwent Gimnazjum nr 15 w V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gliwicach
 • Klara Majgier                   - absolwentka Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach
 • Maciej Bondek                - absolwent Gimnazjum nr 3 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr  6 w Gliwicach
 • Michał Sołtys                   - absolwent Gimnazjum w I Szkole Społecznej w Gliwicach
 • Seweryn Górecki            - absolwent Gimnazjum nr 14 w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym w Gliwicach
 • Michalina Zacharz          - absolwentka Gimnazjum Dwujęzycznego w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie
 • Wojciech Wiśniewski     - absolwent Gimnazjum nr 14 w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym w Gliwicach G14
 • Maciej Skoczylas             - absolwent Gimnazjum nr 3 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w Gliwicach
 • Martyna Mielnik              - absolwentka Gimnazjum nr 14 w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym w Gliwicach
 • Mateusz  Kubita              - absolwent Gimnazjum nr 3 w Raciborzu
 • Magdalena Kotowska    - absolwentka Gimnazjum nr 14 w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym w Gliwicach
 • Marcin Hnat                      - absolwent Gimnazjum nr 14 w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym w Gliwicach
 • Jan Behrendt                   - absolwent Gimnazjum nr 14 w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym w Gliwicach
 • Bartosz Fober                  - absolwent Gimnazjum nr 3 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w Gliwicach
 • Wojciech Krzyżanowski - absolwent Gimnazjum w I Szkole Społecznej w Gliwicach
 • Kacper  Stiborski             - absolwent Gimnazjum nr 15 w V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gliwicach
 • Magdalena Zięba            - absolwentka Gimnazjum nr 14 w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym w Gliwicach
 • Adam Drewko                  - uczeń Gimnazjum nr 14 w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym w Gliwicach
 • Julianna Nyga                  - absolwentka Gimnazjum nr 7 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gliwicach
 • Karolina Pelka                  - absolwentka Gimnazjum nr 14 w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym w Gliwicach
 • Maria Gorczyca                - uczennica Gimnazjum nr 14 w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym w Gliwicach

 

Gratulujemy!

Lista do pobrania

Podstawa prawna: http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/11506.pdf