Gliwice z bardzo wysoką zdolnością kredytową!

Uaktualniono: 10.09.2015 / Sekcja: / pdf

Skrzyżowanie autostrad A1 i A4 to jedno z kół zamachowych gliwickiej gospodarki (fot. K.Krzemiński)

W najnowszym wydaniu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” ukazał się ranking polskich miast na prawach powiatu o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 roku. Gliwice uplasowały się na bardzo wysokim drugim miejscu.

Po raz kolejny potwierdzono, że Gliwice to prężnie rozwijające się miasto, które stale przyciąga do siebie inwestorów. Według „Wspólnoty” kołami zamachowymi gliwickiej gospodarki stały się: lokalizacja skrzyżowania dwóch autostrad (A1 i A4) oraz strefa ekonomiczna. Dzięki pozyskaniu przez Gliwice strategicznego inwestora, jakim był koncern General Motors, do miasta od lat napływają kolejne firmy. Strefa ekonomiczna ciągle się rozrasta, powstają nowe fabryki. Dodatkowo budowa Drogowej Trasy Średnicowej oraz rewitalizacja terenów poprzemysłowych kreują nowe miejsca inwestycyjne, co w dłuższej perspektywie pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój miasta. To jednak niejedyne mocne strony Gliwic - stopa bezrobocia w mieście utrzymuje się w granicach 6-7%, a tym samym jest niższa od ogólnokrajowej.

KLIKNIJ TABELĘ ABY POWIĘKSZYĆtabela zadłużenia

* jakiego nie mogą przekroczyć planowane spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (średni udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem 2012-2014)

Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, powiedział na łamach pisma „Wspólnota”: Obecna kondycja finansowa Gliwic to efekt konsekwentnej realizacji strategii rozwoju. Począwszy od pozyskania pierwszego dużego inwestora w strefie ekonomicznej, którym był General Motors, aż do dynamicznego rozwoju gliwickiej „doliny krzemowej”, czyli zrewitalizowanego obszaru po Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice”. Miejsce to stało się siedliskiem firm wysokich technologii, a zatrudnienie znajdują tam przede wszystkim absolwenci Politechniki Śląskiej. Stworzenie dobrego klimatu dla inwestorów oraz zrównoważony rozwój we wszystkich sferach życia w mieście to recepta na sukces. To przekłada się na dobrą kondycję finansową, a tym samym wysoką zdolność kredytową. (am)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking