„O przeszłości Gliwic”

Dodano: 05.03.2020 / pdf
plakat dotyczący wydarzenia: informacje w treści wydarzenia
Czas wydarzenia: 
2020-03-27 17:00
Miejsce wydarzenia: 
Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (pl. Inwalidów Wojennych 3)
Tematyka wydarzenia: 
spotkanie z dr. Bogusławem Traczem
Organizator: 
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach

Zapraszamy na spotkanie w ramach Klubu Podróżnika UTW z Bogusławem Traczem, który przybliży dzieje Gliwic w XX wieku, począwszy od czasów belle époque poprzedzających wybuch I wojny światowej, a skończywszy na początkach XXI wieku. W trakcie autorskiego wykładu przedstawionych zostanie kilka węzłowych wydarzeń, które w ciągu ostatnich ponad stu lat przesądziły o kierunkach rozwoju miasta, jego charakterze, a przede wszystkich zmianach mających swoje konsekwencje dzisiaj.

Bogusław Tracz – historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych i pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii społecznej ziem polskich w II połowie XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego (dawniej katowickiego). Autor m.in. monografii „Rok ostatni – rok pierwszy. Gliwice 1945” oraz „Hippiesi, kudłacze, chwasty. Hipisi w Polsce w latach 1967–1975”.

W 2018 roku ukazała się jego autorska historia Gliwic: „Gliwice. Biografia miasta”.

Kategorie wydarzenia: