Spotkanie z Leszkiem Jodlińskim

Dodano: 18.10.2019 / pdf
Stacja Artystyczna Rynek fot. UM Gliwice
Czas wydarzenia: 
2019-11-08 18:00
Miejsce wydarzenia: 
Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4‒5)
Tematyka wydarzenia: 
spotkanie autorskie i promocja książki
Organizator: 
Stacja Artystyczna Rynek
wydawnictwo Azory

Spotkanie autorskie z Leszkiem Jodlińskim, podczas którego zaprezentowana zostanie jego najnowsza publikacja, „Gliwice w fotografii odświętnej. Portret mieszkańców Gleiwitz”. W książce zamieszczono ponad sto takich fotografii, które składają się na zbiorowy portret mieszkańców Gleiwitz, ponieważ wszystkie one pochodzą sprzed 1945 roku.

Najstarsze z prezentowanych wykonano w 1879 roku, a ostatnie w 1943 roku. To pierwsza taka próba, zobaczenia tego, jak wyglądali ludzie którzy zamieszkiwali miasto i jego najbliższe dzielnice (Łabędy, współczesny Bojków; wówczas Schönwald). Pokazanie zmieniających się mód, różnych środowisk, z których się wywodzili, zawodów, które reprezentowali.

Jest to także opowieść o dawnej fotografii, o kunszcie jej wykonywania i o tym, że wówczas wykonywana z rzadka i od święta (chrzciny, roczek dziecka, komunia, konfirmacja, czy ślub) stanowiła wydarzenie społeczne, była ważnym momentem w życiu danej osoby. To książka, która zainteresuje nie tylko mieszkańców Gliwic, bo jest tak naprawdę opowieścią o śląskich miastach z tego okresu, tj. przełomu XIX i XX wieku. Dopełnieniem części albumowej i tekstowej jest wykaz atelier fotograficznych w Gliwicach w omawianym okresie porządkujące i uzupełniające obecny stan wiedzy w tym zakresie.

Kategorie wydarzenia: