„Rewolucja! Przewartościowanie wartości Wielkiej Awangardy”

Dodano: 25.09.2018 / drukuj / pdf
Teatr Miejski w Gliwicach

fot. M. Mickielewicz / UM Gliwice

Czas wydarzenia: 
2018-11-16 16:30
Tematyka wydarzenia: 
wykład z cyklu „Jak patrząc – widzieć?”
Organizator: 
Teatr Miejski w Gliwicach

Dlaczego Wielka Awangarda jest nazywana rewolucją w sztuce i ostrzem modernizmu? Czy w różnorodności jej kierunków można odnaleźć jakiś wspólny zamysł?

Dlaczego sztuka nie chce być już piękna? Czym są antysztuka i antyestetyzm? Jak odróżnić dzieło sztuki od zwykłego przedmiotu, jeśli wyglądają tak samo?

Czy można przedstawić obiekt z wielu perspektyw jednocześnie? Jak artyści awangardowi chcieli kreować rzeczywistość społeczną? Czy dzieło sztuki może być jak pocisk, wystrzelony w widza?

Próbując odpowiedzieć na te pytania, omówimy najważniejsze kierunki awangardowe: ekspresjonizm, fowizm, futuryzm, konstruktywizm, kubizm, surrealizm i dadaizm, a także teatr i film Awangardy: teatr okrucieństwa Artauda, teatr epicki Brechta, kabaret dada oraz film ekspresjonistyczny i surrealistyczny.

Kategorie wydarzenia: