„Zwierciadło na gościńcu czy symbol absolutu?”

Dodano: 25.09.2018 / drukuj / pdf
Teatr Miejski w Gliwicach

fot. M. Mickielewicz / UM Gliwice

Czas wydarzenia: 
2018-10-19 16:30
Miejsce wydarzenia: 
Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)
Tematyka wydarzenia: 
wykład z cyklu „Jak patrząc – widzieć?”
Organizator: 
Teatr Miejski w Gliwicach

Przewodnim tematem wykładu będzie pytanie, czy mimetyczna definicja sztuki jest wystarczająca, zatem czy każde dzieło sztuki można interpretować jako naśladujące rzeczywistość? Jakiego rodzaju rzeczywistość może naśladować sztuka: empiryczną, mitologiczną, a może sferę wyobraźni lub idealnych, abstrakcyjnych tworów umysłu?

Jak w zmysłowy sposób ukazać to, co niewidzialne, nieprzedstawiane, transcendentne? Jakie są artystyczne sposoby ukazywania tego, co wymyka się władzy wzroku i reprezentacji? Czy ekspresja jest zaprzeczeniem mimesis, czy „prawdą emocji”?

Na przykładach wybranych dzieł sztuki z różnych epok wyjaśnimy, czym różni się symbol od alegorii, piękno od wzniosłości, idol od ikony. W oparciu o najważniejsze teorie estetyczne średniowiecza i nowożytności spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: czy to jest piękne, co ma określone cechy i atrybuty, czy co się komu podoba?

Kategorie wydarzenia: