„Walka o granice”

Dodano: 26.01.2018

Narodowe Święto Niepodległości (fot. P. Matyjaszczyk, licencja CC BY-SA 4.0)

Czas wydarzenia: 
2018-03-17 16:00
Miejsce wydarzenia: 
Willa Caro
Tematyka wydarzenia: 
wykład historyczny
Organizator: 
Muzeum w Gliwicach

Wykład Michała Miwy-Młota z cyklu „Laur dla Niepodległej”.

Sytuacja pod koniec I wojny światowej, wraz z odrodzeniem się Polski  – rodzą się spory dotyczące granic powstającego państwa. W końcu udana insurekcja – powstanie w Wielkopolsce, walki o Lwów i Galicję Wschodnią, kwestia Śląska – geneza powstań i plebiscytu, podział granicy na Śląsku, atak Czechów na Zaolzie, kolejna utrata Warmii i Mazur, sprawa „korytarza“ gdańskiego, pokonanie bolszewików, skutki traktatu ryskiego, zajęcie Wilna. O tym wszystkim powiemy podczas wykładu.

Kategorie wydarzenia: