„Sztuka współczesna poza dobrem i złem?”

Dodano: 22.01.2018
Białystok

Białystok (fot. T. Markina)

Czas wydarzenia: 
2018-02-22 17:00
Miejsce wydarzenia: 
Willa Caro
Tematyka wydarzenia: 
wykład estetyczny
Organizator: 
Muzeum w Gliwicach

Prelekcja dr Joanny Winnickiej-Gburek pod tytułem „Polskość jako sytuacja w świecie sztuki”.

Można sobie zadać pytanie, czy w ogóle istnieje współcześnie coś, takiego jak doświadczenie polskości? Jeśli tak, to z jakimi przekonaniami, obrazami i symbolami się wiąże? Jakie znaczenie dla artystów i odbiorców sztuki współczesnej ma pamięć o okresach, gdy priorytetowym zadaniem sztuki polskiej było raczej manifestowanie dążeń niepodległościowych a nie oddawanie się poszukiwaniom nowych rozwiązań formalnych? Ten kontekst polityczno-historyczny  należy uzupełnić o wyjątkowy charakter polskiej religijności, co ma znaczenie w odbiorze dzieł sztuki współczesnej nawiązujących w różny sposób do tematyki religijnej i szerzej etycznej.

Kategorie wydarzenia: