„Oppeln/Opole”

Dodano: 26.01.2018

fot. Stary 1995 (licencja CC BY-SA 3.0)

Czas wydarzenia: 
2018-02-08 18:00
Organizator: 
Muzeum w Gliwicach

Historia miast Górnego Śląska jest historią przenikania się kultur i religii. Tutaj mieszkali Niemcy, Ślązacy, Czesi, Żydzi, Polacy.

Ich koegzystencja była wartością dla regionu. Różniące się od siebie społeczności wspólnie budowały miasta często w oparciu o własne tradycje i preferencje kulturowe. To historyczne pogranicze było przyjaznym miejscem dla Żydów. Oni, stanowiąc mniejszość etniczną i religijną górnośląskich ośrodków, budowali własne świątynie, szkoły, budynki użyteczności publicznej, zakładali cmentarze, współtworzyli miejską tkankę jako handlarze, rzemieślnicy, przemysłowcy czy elita intelektualna.

Spotkanie na temat Opola poprowadzi Maciej Borkowski, historyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, badacz historii Górnego Śląska w XIX i XX wieku, autor kilku książek m. in. „Gmina żydowska w Opolu w latach 1812–1944” i „Opole przełomu XIX i XX wieku”.

Kategorie wydarzenia: