Krytyka – etyka – sacrum

Dodano: 26.10.2017
Czas wydarzenia: 
2017-11-23 17:00
Miejsce wydarzenia: 
Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
Tematyka wydarzenia: 
spotkanie autorskie
Organizator: 
Muzeum w Gliwicach

Codzienne doświadczenie pokazuje, że aktywność artystów angażujących się w poważne dyskursy społeczne, polityczne i religijne często budzi zachwyt krytyki i protesty tak zwanych zwykłych odbiorców.

Dlaczego tak się dzieje? Czy sztuka współczesna – zgodnie z nietzscheańskim postulatem – pozostaje poza dobrem i złem? Czy istnieją argumenty przemawiające za stosowaniem kryteriów etycznych w ocenie dzieła sztuki? W czwartek 23 listopada zapraszamy na spotkanie z dr Joanną Winnicką-Gburek, autorką publikacji Krytyka – etyka – sacrum. W kierunki aksjologicznej krytyki artystycznej, w której podejmuje ona powyższe problemy. Spotkanie, połączone z promocją książki, stanowić będzie równocześnie wprowadzenie do cyklu wykładów dr Winnickiej-Gburek Sztuka współczesna poza dobrem i złem?, które od grudnia rozpoczną się w Muzeum w Gliwicach. W ich ramach przyjrzymy się zmianom, jakie na przestrzeni dziejów przeszło rozumienie sztuki i pełnionej przez nią funkcji. Od formy przeżywania sacrum i oswajania transcendencji, przez religię sztuki po narzędzie w kulturowej wojnie na rzecz nowego obrazu człowieka bez Boga. Podczas wykładów mówić będziemy także o tym, w co i z kim gra współczesny świat sztuki. Czwartkową rozmowę z dr Joanną Winnicką-Gburek poprowadzi Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach.

Kategorie wydarzenia: