Dr Stanisław Bylina - ojciec gliwickiej onkologii

Dr Stanisław Bylina - ojciec gliwickiej onkologii

Dr Stanisław Bylina - ojciec gliwickiej onkologii

Opublikowane: 03.10.2017 / Sekcja: Kulturalne  Wykład 

Czas wydarzenia:

Miejsce wydarzenia: Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) 

Organizator: Muzeum w Gliwicach 

Stanisław Bylina, twórca i pierwszy dyrektor Państwowego Instytutu Przeciwrakowego w Gliwicach, był lekarzem stawiającym na pierwszym miejscu dobro pacjentów i rozwój placówki, którą zarządzał.

Nie chciał słuchać wytycznych płynących z ust coraz silniejszych w mieście i województwie działaczy PPR, a następnie PZPR, zwłaszcza w sprawach kadrowych, w których partia komunistyczna chciała mieć ostatnie słowo. Kiedy w 1950 r. oskarżono go o rzekome błędy w sztuce lekarskiej i postawiono mu zarzuty działań niezgodnych z prawem, potrafił dowieść nieprawdziwości kłamstw, jakich się dopuszczono, by pozbawić go stanowiska. W piątek, 6 października dr Bogusław Tracz, historyk, przypomni sylwetkę tego niezłomnego lekarza, zasłużonego dla Gliwic, które dzięki niemu szczycą się jedną z najlepszych placówek onkologicznych w kraju.