Komuniakcja międzyludzka jako element kultury

Komuniakcja międzyludzka jako element kultury

Komuniakcja międzyludzka jako element kultury

Opublikowane: 18.09.2017 / Sekcja: Kulturalne  Wykład 

Czas wydarzenia:

Miejsce wydarzenia: Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) 

Organizator: Muzeum w Gliwicach  Polska Akadermia Umiejętności 

Proces porozumiewania się jest jednym z podstawowych elementów kultury. Swój wykład poświęci mu prof. Puzynina, badaczka przez kilkadziesiąt lat związana z Uniwersytetem Warszawskim.

Opublikowała 8 książek i 265 autorskich artykułów naukowych. Po wprowadzeniu stanu wojennego pomagała represjonowanym studentom, współpracowała także z KOR-em. W 2011 roku za swoje wybitne osiągnięcia została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.