Mini Nutki w Stacji czyli zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych / maj - czerwiec 2021

Mini Nutki w Stacji czyli zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych / maj - czerwiec 2021

Mini Nutki w Stacji czyli zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych / maj - czerwiec 2021

Opublikowane: 14.05.2021 / Sekcja: Kulturalne  Warsztaty 

Czas wydarzenia:

Miejsce wydarzenia: Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4‒5) 

Organizator: Stowarzyszenie GTW 

W maju i czerwcu do Stacji powracają MINI NUTKI! Czyli...?
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 3-7 lat z możliwością udziału opiekunów!

Jest to cykl spotkań z edukacji muzycznej wzbogacony warsztatem kreatywności, który ma na celu
-rozwijanie słuchu muzycznego, wrażliwości muzycznej, zdolności improwizacyjnych, kreatywności;
rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej;
-wdrażanie do aktywnego słuchania muzyki (poprzez grę na instrumentach, taniec, rytmizację, zabawy ruchowe czy ćwiczenia manualne);
-stworzenie warunków do nawiązywania pozytywnych relacji międzyludzkich;
-odkrywanie dziecięcych talentów;
-czerpanie przyjemności z obcowania ze sztuką i przede wszystkim – dobrą zabawę!
Dzieci poznawać będą różnorodne utwory, piosenki, zabawy muzyczne, rytmy, tańce integracyjne.

Kluczową rolę ogrywać będzie aktywne słuchanie muzyki (również granej na żywo) – czyli gra na różnych instrumentach, rytmizowanie na swoim ciele i bliskiej przestrzeni, realizowanie się w ruchu.
Będziemy wzmacniać więzi grupowe a także dobre relacje z dorosłymi. W zajęciach dzieciom towarzyszyć będą różnorodne rekwizyty pobudzające kreatywność. W przyjazny sposób będą poznawać różne style i gatunki muzyki.

Warsztaty muzyczno-kreatywne to świetny sposób na wzbogacenie procesu wychowania poprzez zabawy muzyczne oraz warsztaty artystyczne, które pomogą w rozwinięciu cech emocjonalnych i intelektualnych dzieci do właściwej percepcji muzyki, przy zachowaniu czerpania naturalnej dziecięcej radości z kontaktu z muzyką.

W maju z najmłodszymi spotkamy się DWUKROTNIE!
- 22.05 (sobota), godz. 10:00-11:00
Warsztaty muzyczne pt. Poczuj rytm!
- 29.05 (sobota), godz. 12:30-13:30
Warsztaty w ramach DWUDNIOWEGO DNIA DZIECKA W STACJI pt. Bajkowy świat muzyki.

W czerwcu:
- 19.06 (sobota), godzi. 10:00-11:00
Ostatnie spotkanie przedwakacyjne pt. Muzyką malowane.

Na warsztaty obowiązują zapisy:
FB / mail: zapisysar@gmail.com / telefonicznie: 504 676 972.
Koszt udziału wynosi 15 zł (płatność gotówką na miejscu).

Na zajęcia polecamy ubrać wygodny strój i zabrać buty na przebranie

Osoba prowadzące i pomysłodawczyni projektu:
Małgorzata Walnik – pianistka (dyplomowany muzyk instrumentalista), pedagog szkolny; posiada odpowiednią wiedzę oraz przygotowanie merytoryczne i praktyczne, a także wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi; sztuki muzyczne i plastyczne to jej życiowa pasja, stąd pomysł na połączenie ich w warsztatach.

Zajęcia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych! (z niepełnosprawnością intelektualną, niewidomi i słabo widzący, z autyzmem, z niepełnosprawnością ruchową, z chorobami przewlekłymi, z ADHD, z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się, wybitnie zdolni).