Mini nutki | Spotkanie z muzyką

Dodano: 09.09.2020
Z lewej strony: dziecko grające na bębenku. Z prawej napis: Stacja Artystyczna Rynek, Mini nutki
Czas wydarzenia: 
2020-09-26 10:00 do 11:00
Miejsce wydarzenia: 
Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4‒5)
Organizator: 
Stowarzyszenie GTW
Organizator kontakt: 
504676972

Jest to cykl spotkań z edukacji muzycznej wzbogacony warsztatem kreatywności, który ma na celu:
- rozwijanie słuchu muzycznego, wrażliwości muzycznej, zdolności improwizacyjnych, kreatywności; rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej;
- wdrażanie do aktywnego słuchania muzyki (poprzez grę na instrumentach, taniec, rytmizację, zabawy ruchowe czy ćwiczenia manualne);
- stworzenie warunków do nawiązywania pozytywnych relacji międzyludzkich;
- odkrywanie dziecięcych talentów;czerpanie przyjemności z obcowania ze sztuką i przede wszystkim –dobrą zabawę!

Zajęcia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych!
(z niepełnosprawnością intelektualną, niewidomi i słabo widzący, z autyzmem, z niepełnosprawnością ruchową, z chorobami przewlekłymi, z ADHD, z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się, wybitnie zdolni)

Dzieci poznawać będą różnorodne utwory, piosenki, zabawy muzyczne, rytmy, tańce integracyjne. Kluczową rolę ogrywać będzie aktywne słuchanie muzyki (również granej na żywo) – czyli gra na różnych instrumentach, rytmizowanie na swoim ciele i bliskiej przestrzeni, realizowanie się w ruchu. Będziemy wzmacniać więzi grupowe a także dobre relacje z dorosłymi. W zajęciach dzieciom towarzyszyć będą różnorodne rekwizyty pobudzające kreatywność. W przyjazny sposób będą poznawać różne style i gatunki muzyki.

Warsztaty muzyczno-kreatywne to świetny sposób na wzbogacenie procesu wychowania poprzez zabawy muzyczne oraz warsztaty artystyczne, które pomogą w rozwinięciu cech emocjonalnych i intelektualnych dzieci do właściwej percepcji muzyki, przy zachowaniu czerpania naturalnej dziecięcej radości z kontaktu z muzyką.

Osoba prowadząca:
Małgorzata Walnik –pianistka (dyplomowany muzyk instrumentalista), pedagog szkolny; posiada odpowiednią wiedzę oraz przygotowanie merytoryczne i praktyczne, a także wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi; sztuki muzyczne i plastyczne to jej życiowa pasja, stąd pomysł na połączenie ich w warsztatach.

Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy: zapisysar@gmail.com. Koszt udziału wynosi 15 zł.
------------------------------------------------------------------------------------------
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SAR PODCZAS WSZYSTKICH ORGANIZOWANYCH WYDARZEŃ:

Przy wejściu trzeba podpisać oświadczenie że jesteście zdrowi i nie jesteście zakażeni koronawirusem.

Przestrzeń Stacji Artystycznej Rynek będzie miała przygotowanych mniej niż zwykle siedzeń (zgodnie z zalecaniami sanepidu).

Każdy uczestnik proszony jest o utrzymanie odstępu 1,5m i zakrycie nosa i ust.

Na wejściu dostępny będzie dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.

Kategorie wydarzenia: