Kasia Justka / Electr-Cute

Dodano: 09.10.2017 / pdf
Czas wydarzenia: 
2017-10-10 19:00
Tematyka wydarzenia: 
performance w ramach projektu Art Search
Organizator: 
Art Search

Performens Electr-Cute opiera się o liczne zjawiska związane z elektrycznością, wysokimi napięciami, iskrami, wyładowaniami elektrycznymi, które pozostając pod kontrolą artystki kreują dźwięki i obrazy.

Obie te sfery pozostają w głębokiej synergii, zacierając granice między sobą. Electr-Cute jest performensem intensywnym, przekraczającym granice komfortu. Kasia Justka prezentowała go na wielu imprezach klubowych oraz festiwalach.

Kasia Justka to urodzona w Warszawie, a mieszkająca i pracująca w Berlinie niezależna artystka multimedialna. Tworzy prace wideo, instalacje oraz performensy. Jej twórczość wynika z fascynacji elektrycznością, rozumianą jako podstawowa siła przenikającą i kształtująca ożywioną i nieożywioną materię, naturę oraz stworzone przez człowieka przedmioty.

Jej występny oparte są na integracji obrazu, światła i dźwięku. Przyjmują formę synergicznych spektakli wywołujących doświadczenia synestezyjne. Bazuje na sonifikacji obrazów wideo i wzmocnieniu niesłyszalnych dla człowieka dźwięków - generowanego przez urządzenia elektroniczne pola elektromagnetycznego, sieci komputerowych, ale też aktywności elektrycznej ciała, roślin, przedmiotów. W ten sposób wytwarza wizualno-dźwiękowe struktury wyłaniające się z chaosu, ujawniające energię procesów prymitywnej entropii, rozpadu i dekonstrukcji.

Swoje prace i performensy przedstawiała w wielu galeriach, muzeach oraz podczas festiwali na całym świecie. Prowadzi także niezależny, uliczny hacklab – Monoshop.

Kategorie wydarzenia: