Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II

Dodano: 29.09.2020 / Kategoria: Projekty unijne / pdf
Dane adresowe
Zwycięstwa 21
Gliwice

logo efrr pol

Nazwa programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Numer i nazwa działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 5 592 404,57 zł
Kwota wsparcia 3 967 492,76 zł
Okres realizacji 13.11.2018 - 30.12.2022

 

Przedmiotem projektu jest modernizacja 1958 punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gliwice.

Istniejące oprawy oświetleniowe z wysokoprężnymi sodowymi, lub rtęciowymi źródłami światła wymienione zostaną na energooszczędne oprawy z półprzewodnikowymi źródłami światła (diody LED). Wynikiem realizacji projektu będzie znaczne zmniejszenie energochłonności oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego spadnie o 1039,88 MWh w ciągu roku, co przyczyni się do obniżenia emisji CO2 do powietrza o 846,46 t/rok.

Projekt jest kontynuacją działań podjętych w projekcie "Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego"

Kategorie wizytówki: