Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego

Dodano: 16.09.2020 / Kategoria: Projekty unijne / pdf
Dane adresowe
Zwycięstwa 21
Gliwice

logo EFRR

Nazwa programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Numer i nazwa działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 13 825 438,81 zł
Kwota wsparcia  4 004 619,59 zł
Okres realizacji 31.07.2014 - 30.04.2021

Projekt zakłada modernizację i uporządkowanie oświetlenia wzdłuż najważniejszych osi urbanistycznych miasta, tzn. na osi ulicy Zwycięstwa oraz osi Politechniki Śląskiej biegnącej ulicami: Strzody, Wyszyńskiego, pl. Piłsudskiego. Równolegle prowadzone będą prace dotyczące oświetlenia tzw. dróg promienistych, które są drogami wjazdowymi i wyjazdowymi z Gliwic tj. ulic Dworcowej, Tarnogórskiej i Rybnickiej. W ramach planowanych działań wymieniane będą oprawy oświetleniowe wraz ze słupami, kable zasilające oraz szafy oświetleniowe. Ponadto w projekcie zaplanowano wymianę opraw oświetleniowych sodowych na oprawy LED na wybranych ulicach. Realizacja projektu ma na celu zastąpienie obecnego oświetlenia, charakteryzującego się wysokim zużyciem energii i wysokimi kosztami napraw, oświetleniem energooszczędnym. Efektem działań w projekcie będzie spadek zużycia energii o 55,6%, a co za tym idzie - spadek emisji CO2 do powietrza.

Kategorie wizytówki: