Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach

Dodano: 07.09.2020 / Kategoria: Projekty unijne / pdf
Dane adresowe
Zwycięstwa 21
Gliwice

Nazwa programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna
Numer i nazwa działania 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 9 482 743,66 PLN
Kwota wsparcia 5 196 317,27 PLN
Okres realizacji

09.09.2016 - 30.04.2019

Przedmiotem projektu było wybudowanie nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 43 w dzielnicy Brzezinka. Zakres projektu przewidywał również zagospodarowanie terenu wokół obiektu i budowę placu zabaw. Nowo wybudowany obiekt umożliwił przeniesienie dzieci z budynku będącego w bardzo złym stanie technicznym i utworzenie nowej grupy przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich. Nowe przedszkole stało się bazą do realizowania projektu współfinansowanego przez EFS tj. „Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej”. Dzięki realizacji obu projektów przedszkole obecnie dysponuje oferuje ponad 100 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz może realizować zajęcia dodatkowe, które w poprzednim miejscu nie były możliwe do realizacji. Nowo powstałe przedszkole, w zakresie organizacyjno-finansowym weszło w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach.

Kategorie wizytówki: 
Budowa przedszkola w Brzezince fot.UM Gliwice
Budowa przedszkola w Brzezince-korytarz fot.UM Gliwice
Budowa przedszkola w Brzezince - kolorowe filary fot.UM Gliwice
Przedszkole w Brzezince - sala zabaw fot.UM Gliwice
Budowa przedszkola w Brzezince fot.UM Gliwice
Budowa przedszkola w Brzezince-korytarz fot.UM Gliwice
Budowa przedszkola w Brzezince - kolorowe filary fot.UM Gliwice
Przedszkole w Brzezince - sala zabaw fot.UM Gliwice