Boiska do siatkówki plażowej i koszykówki ulicznej przy Ośrodku Sportu Politechniki Śląskiej