Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łabędach

Dodano: 30.08.2019 / Kategoria: Obiekty sakralne
kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łabędach

kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łabędach (fot. A. Witwicki / Muzuem w Gliwicach)

Dane adresowe
ul. Staromiejska 25
44-109
Gliwice
Dane kontaktowe

We wzniesionym w XV wieku kościele do teraz można obejrzeć późnośredniowieczne gotyckie sklepienia. W latach 1716–1719 świątynia została rozbudowana z inicjatywy Hansa Bernharda von Welczeck. Kamienny rodowy herb znajduje się nad wejściem głównym, o rodzie von Welczeck przypomina także inskrypcja na chrzcielnicy znajdującej się w pobliżu rodzinnego grobowca.

Trójboczne zamknięte prezbiterium kościoła jest skierowane na wschód. To budowla jednonawowa z przybudówką. Nad wejściem głównym, w niszy, jest umieszczona kamienna rzeźba Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z XVIII wieku.

Kategorie wizytówki: 
monstrancja
fragment monstrancji o formach gotycko-barokowych z drugiej połowy XVII wieku z figurką Jana Chrzciciela (fot. S. Janiczek / Muzeum w Gliwicach)
ołtarz
ołtarz główny Matki Boskiej Królowej Niebios, pierwsza połowa XIX wieku (fot. A. Witwicki / Muzeum w Gliwicach)
witraż
witraż z przedstawieniem św. Ludwika w prezbiterium kościoła, pracownia wrocławska, 1890 rok (fot. A. Witwicki / Muzeum w Gliwicach)
monstrancja
ołtarz
witraż