Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

25 lat samorządności

-A +A

Prezydent miastaKontakt

Prezydent Miasta Gliwice

Zygmunt Frankiewicz

 • tel. 32-230-69-51, 32-239-11-82
 • pm@um.gliwice.pl
 • Sekretariat Prezydenta – I piętro, pok.126

Zakres zadań

Prezydent kieruje bieżącymi sprawami Miasta, reprezentuje Miasto na zewnątrz, nadzoruje prowadzenie gospodarki finansowej Miasta, realizuje zadania określone w art. 60 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, koordynuje przygotowanie i realizację wieloletnich planów i programów rozwoju Miasta, zapewnia przygotowanie projektów i realizację uchwał Rady Miasta Gliwice, nadzoruje organizację pracy Urzędu Miejskiego, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta, Dyrektora Urzędu oraz pozostałych pracowników Urzędu.
Więcej o kompetencjach Prezydenta Miasta w: Statucie Miasta Gliwice i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego.

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta i Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 13.00-17.00.

Przed wizytą w Urzędzie Miejskim należy telefonicznie lub osobiście uzgodnić termin i godzinę spotkania z osobą obsługującą sekretariat. 


I Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Wieczorek

 • tel. 32-231-78-22, 32-239-11-24
 • zp1@um.gliwice.pl
 • Sekretariat I Zastępcy Prezydenta – I piętro, pok.115

Zakres zadań

Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Wieczorek nadzoruje realizację zadań z zakresu architektury, inwestycji miejskich, gospodarki komunalnej, nadzoru właścicielskiego i obrony cywilnej.

Nadzoruje pracę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki z większościowym udziałem miasta:

 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • Śląskie Centrum Logistyki SA
 • Zarząd Budynków Miejskich - I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Zarząd Budynków Miejskich - II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Zarząd Dróg Miejskich
 • Więcej– Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

 II Zastępca Prezydenta Miasta

Adam Neumann

 • tel.32-231-46-30, 32-239-11-40     
 • zp2@um.gliwice.pl
 • Sekretariat II Zastępcy Prezydenta – I piętro, pok.117

 

Zakres zadań

Zastępca Prezydenta Adam Neumann nadzoruje realizację zadań z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i gedodezji.

Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki z większościowym udziałem miasta:


III Zastępca Prezydenta Miasta

Krystian Tomala

 • tel. 32-231-44-46, 32-239-12-75,
 • zp3@um.gliwice.pl
 • Sekretariat III Zastępcy Prezydenta - I piętro, pok. 132

Zakres zadań
Zastępca Prezydenta nadzoruje realizację zadań z zakresu kultury, edukacji, zdrowia i spraw społecznych oraz obsługi medialnej Samorządu Miasta i Urzędu.

Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki z większościowym udziałem miasta:

 • Gliwicki Teatr Muzyczny
 • Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
 • Miejski Zarząd Usług Komunalnych
 • jednostki ochrony zdrowia
 • jednostki pomocy społecznej
 • Miejska Biblioteka Publiczna
 • Muzeum
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • szkoły, przedszkola, placówki oświatowe
 • żłobki miejskie

Więcej– Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego


Sekretarz Miasta

Andrzej Karasiński

 • tel. 32-238-54-05, 32-239-11-53
 • fax  32-238-54-06
 • se@um.gliwice.pl
 • Sekretariat Sekretarza Miasta – I piętro, pok.123

 

Zakres zadań

Sekretarz Miasta Andrzej Karasiński nadzoruje realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, urzędu stanu cywilnego, komunikacji oraz obsługi jednostek pomocniczych miasta (Rad Osiedlowych) i Młodzieżowej Rady Miasta.

Więcej– Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego


Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

 • tel. 32-238-54-11, 32-239-12-63
 • sk@um.gliwice.pl
 • Sekretariat Skarbnika Miasta– I piętro, pok.128

Zakres zadań

Do zadań Skarbnika Miasta Ryszarda Reszke należy zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej miasta, w tym nadzór nad realizacją budżetu miasta.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego


Dyrektor Urzędu Miejskiego

Katarzyna Śpiewok

 • tel. 32-238-54-07, 32-239-11-61
 • s_dyr@um.gliwice.pl
 • Sekretariat Dyrektora Urzędu– I piętro, pok.108

Zakres zadań

Dyrektor Urzędu Katarzyna Śpiewok odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Urzędu. M.in. koordynuje i nadzoruje obsługę interesantów Urzędu, wdrażanie systemów zarządzania Urzędem, nadzoruje terminowość i właściwość rozpatrywania skarg i wniosków.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

Polecamy galerie

Związek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna Sekap

Miejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Monika Foltyn,Joanna Lenczowska,  Katarzyna Magiera, tel. 32-238-54-80, Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Małgorzata Kazek-Baranowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail:ogloszenia@um.gliwice.pl

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice

InstagramTab