100 lat niepodległości

100 lat niepodległości

Dodano: 01.10.2018 / pdf

Projekt  „Godność, wolność, niepodległość” został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”.
Założeniem programu jest  wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu wśród uczniów postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach takich jak, m.in. wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

Spośród 2500 projektów złożonych z całej Polski, zakwalifikowało się jedynie 257, w tym 31 z województwa śląskiego.

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gliwicach pozyskały ponad 10 tysięcy złotych dofinansowania w ramach Programu.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację projektów dotyczących organizacji przez szkoły obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Projekty szkół przewidują m.in.: organizację wystaw związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości, koncertu piosenki patriotycznej, rajdu rowerowego szlakiem miejsc związanych z historią regionu, konkursu plastycznego na plakat „100-lecie Niepodległości Polski”, a także zorganizowanie wycieczek do Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny oraz do Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.
(ed)