Gliwicki Budżet Obywatelski

Gliwicki Budżet Obywatelski

Dodano: 07.06.2010

WNIOSKIlogo gliwicki budżet obywatelski

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gliwic, którzy złożyli wnioski w tegorocznej IX edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

W dniu 19 marca 2021 r. zakończył się etap składania wniosków na projekty do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Łącznie wpłynęło 325 wniosków (314 zadań dzielnicowych –oraz 11 zadań ogólnomiejskich).W tegorocznej edycji po raz pierwszy mieszkańcy mogli złożyć wnioski zarówno za pomocą formularza elektronicznego, jak i tradycyjnie - w wersji papierowej. Najwięcej projektów dzielnicowych wpłynęło z Sośnicy (34 wnioski), następnie z dzielnic: Sikornik (25 wniosków), Wójtowa Wieś (23 wnioski), Łabędy (22 wnioski), Śródmieście (21 wniosków). Wśród wszystkich złożonych wniosków zdecydowana większość propozycji dotyczyła projektów inwestycyjnych - 257 wniosków, natomiast projektów miękkich - 68 wniosków.

Lista wszystkich złożonych wniosków w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego dostępna na stronie https://gbo.gliwice.eu

Obecnie trwa etap wyników oceny projektów – zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Gliwice. Wyniki weryfikacji zostaną ogłoszone 14 czerwca.

 

ETAP SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022 będzie można składać od 1 do 19 marca 2021 r.

Wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu. Jest on dostępny w plikach do pobrania oraz:

  • w formie papierowej do odbioru w siedzibie GCOP przy ul. Zwycięstwa 1, Studziennej 6 lub Jagiellońskiej 21 oraz w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – na parterze w biurze obsługi interesantów (przy wejściu od strony ul. Zwycięstwa) oraz w filii urzędu miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania;
  • jako formularz online - na stronie internetowej gboprojekty.gcop.gliwice.pl/ - od 1 marca 2021 r.

Do wniosku ogólnomiejskiego należy dołączyć listę poparcia z podpisami co najmniej 150 mieszkańców. Formularz listy poparcia jest dostępny we wskazanych powyżej miejscach.

Pliki do pobrania:

formularz wniosku wzór doc

formularz wniosku wzór pdf

lista poparcia wzór doc

lista poparcia wzór pdf

https://gboprojekty.gcop.gliwice.pl/

 

Harmonogram procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022

  • 1-19 marca Nabór wniosków
  • 14 czerwca Publikacja wyników oceny wniosków
  • do 30 lipca Publikacja wykazu projektów poddawanych pod głosowanie
  • 25 sierpnia – 15 września Głosowanie
  • do 15 października Ogłoszenie wyników głosowania

 

OGÓLNE ZASADY

 

PRZYDATNE NARZĘDZIA

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

PLAKAT Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022

LOGO Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego


Poprzednie edycje