Kształcimy dla przyszłości - ZSŁ w Gliwicach szkołą innowacji

Opublikowane: 11.07.2024
logo FESL
Nazwa programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021- 2027
Numer i nazwa priorytetu FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację
Numer i nazwa działania FESL.10.23-Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu
Źródło dofinansowania Fundusz Sprawiedliwej Transformacji
Budżet całkowity projektu 3 372 615,35 zł
Kwota wsparcia 3 372 615,35 zł
Okres realizacji 02.09.2024 - 30.06.2026
Jednostka realizująca projekt Zespół Szkół Łączności w Gliwicach

Celem projektu jest upowszechnianie i rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe, to jest poszerzenie i uzupełnienie oferty edukacyjnej placówki o szeroki zakres wiedzy i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach poprzez ich udział w kursach i szkoleniach zawodowych wykraczających poza program nauczania. Nauczyciele nabędą umiejętności lepszego, bardziej dostosowanego do wymagań rynku pracy kształcenia.