Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane (część po południowej stronie dworca PKP) – dokończenie robót budowlanych

Informacja o finansowaniu
Państwowy fundusz celowy
Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu
Dotacja celowa z budżetu Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności w 2023 roku
Wartość finansowania lub dofinansowania
5 382 861,00 zł
Opis zadania

Zadanie stanowi część całej inwestycji polegającej na budowie Centrum Przesiadkowego w Gliwicach i związane z tym uporządkowanie układu komunikacji pieszej i drogowej, oraz roboty towarzyszące na obszarach położonych na północ i na południe od dworca kolejowego. Część po północnej stronie dworca kolejowego oddano do użytkowania w grudniu 2022 r. i wykonano zadaszenie peronów przystankowych, wybudowano budynek obsługi pasażerskiej i technicznej, utworzono plac do postoju autobusów, wybudowano miejsca parkingowe, drogi rowerowe/pieszo-rowerowe oraz infrastrukturę ruchu pieszych. Część inwestycji realizowana po południowej stronie dworca kolejowego uwzględnia przebudowę i rozbudowę układu drogowego ulic: Bohaterów Getta Warszawskiego, fragment ul. Zwycięstwa, plac przed dworcem PKP, Okopową, Na Piasku, Plac Piastów oraz odcinki ulic Jagiellońskiej i Piwnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt przewiduje m.in. budowę/modernizację infrastruktury pieszej, pieszo-rowerowej, rowerowej oraz przystankowej, zakłada nowe zagospodarowanie reprezentacyjnych części miasta poprzez zabudowę elementów małej architektury, zieleni czy fontanny.

Obraz
Barwy narodowe