Budowa sieci wod.-kan. z retencją wód na terenie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego (GOG)

Informacja o finansowaniu
Państwowy fundusz celowy
Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu
Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład
Wartość finansowania lub dofinansowania
51 623 163,34 zł
Całkowita wartość zadania
129 042 955,36 zł
Opis zadania

GOG to nowe tereny inwestycyjne miasta, które obejmują ok. 700 ha i zlokalizowane są w rejonie węzła drogowego A1/A4 i DK 78. Inwestycja obejmuje budowę sieci wod.-kan. wraz z pompowniami oraz budowę 5,5 km sieci kanalizacji deszczowej z retencją wód, w tym budową zbiornika o poj. 17 900 m3 i jego zagospodarowaniem przyrodniczym. Inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby rozwijającego się przemysłu i mieszkalnictwa i przyczyni się do dalszego rozwoju miasta i utworzenia nowych miejsc pracy.

  • Deklarowana kwota udziału własnego: 2 717 008,60 zł
  • Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00%

Godło i barwy Rzeczpospolitej Polskiej