Inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym

Budowa sieci wod.-kan. z retencją wód na terenie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego (GOG)

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

  • Przewidywana wartość inwestycji: 129 042 955,36 zł

  • Deklarowana kwota udziału własnego: 2 717 008,60 zł

  • Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00%

  • Kwota wnioskowanych środków: 51 623 163,34 zł

Opis

GOG to nowe tereny inwestycyjne miasta, które obejmują ok. 700 ha i zlokalizowane są w rejonie węzła drogowego A1/A4 i DK 78. Inwestycja obejmuje budowę sieci wod.-kan. wraz z pompowniami oraz budowę 5,5 km sieci kanalizacji deszczowej z retencją wód, w tym budową zbiornika o poj. 17900 m3 i jego zagospodarowaniem przyrodniczym. Inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby rozwijającego się przemysłu i mieszkalnictwa i przyczyni się do dalszego rozwoju miasta i utworzenia nowych miejsc pracy.