Dodano dnia: 2020-01-27

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.