2020-02-28

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane w terminie od 1 marca do 30 czerwca 2020 r.

2020-02-24

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu zorganizowanie w Gliwicach turnieju tenisa stołowego o charakterze międzynarodowym w terminie od 24 lutego do 15 kwietnia 2020 roku

2020-01-27

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.