2019-07-02

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2019 roku (nr 5), mającego na celu zorganizowanie wydarzenia wystawienniczego skierowanego do rodzin w terminie od lipca do grudnia 2019 roku