2019-11-12

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu organizację Mistrzostw Europy w ju-jitsu No Gi

2019-08-30

Dodatkowa lista przedsięwzięć przyjętych do realizacji w II półroczu 2019 r. w zakresie wsparcia rozwoju sportu w zespołowych dyscyplinach sportowych oraz podmiotów, którym przyznano dotacje

2019-07-29

Lista przedsięwzięć przyjętych do realizacji w II półroczu 2019 r. w zakresie wsparcia rozwoju sportu w zespołowych dyscyplinach sportowych oraz podmiotów, którym przyznano dotacje

2019-04-23

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, mającego na celu organizację mityngu lekkoatletycznego na arenie przy ul. Syriusza w Gliwicach w 2019 r.

2019-02-15

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegających na organizacji zajęć ju-jitsu dla dzieci i młodzieży

2019-02-14

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu organizację w Gliwicach mistrzostw Polski seniorów w tenisie stołowym