Dodano dnia: 2019-01-04

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.