Dodano dnia: 2019-07-18

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu kompleksowego działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów pn. "Aktywizacja społeczna"...

Dodano dnia: 2019-07-15

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności (...) dotyczącego organizacji i przeprowadzenia usługi pn. "Streetworking dla Dzielnicy Baildona"

Dodano dnia: 2019-06-13

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności (...) dotyczącego organizacji i przeprowadzenia usługi pn. "Aktywizacja zawodowa dla osiedla Baildona"...

Dodano dnia: 2019-05-29

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności, (...) dotyczącego organizacji i przeprowadzenia usługi pn. "Streetworking dla osiedla Baildona"...