2019-12-31

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności (...), dotyczącego organizacji i przeprowadzenia usługi pn. "Streetworking dla Dzielnicy Baildona" ...

2019-07-29

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności (...), dotyczącego organizacji i przeprowadzenia usługi pn. "Aktywizacja zawodowa dla Dzielnicy Baildona"...

2019-07-29

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu kompleksowego działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów pn. "Aktywizacja zawodowa"...